Domů Aktuality Kraj Pramenům pomáhá už dlouho. Zákon ale obcházet nebude

Kraj Pramenům pomáhá už dlouho. Zákon ale obcházet nebude

​Stanovisko hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla k odkupu pohledávky obce Prameny:


 V úvodu posledního zasedání krajského zastupitelstva 25. února 2016 vystoupila starostka obce Prameny Michala Málková s výtkou, že Rada Karlovarského kraje před časem neodsouhlasila, aby kraj odkoupil největší pohledávku zadlužených Pramenů za pomoci peněz soukromého investora. Paní starostka také nabyla dojmu, že se vedení kraje, ani já jako hejtman, případem nezabýváme.

Za prvé – zřejmě zapomněla na četné schůzky, během kterých jsme společně zvažovali právě onu možnost odkupu pohledávky krajem za pomoci soukromých peněz, i když jsem přesvědčen, že kraji skutečně nepřísluší řešit prodej a odkup pohledávek. Byla by to však přijatelná cesta pro největšího věřitele, kterým je Státní pozemkový úřad. Jistě si paní starostka vybaví, že jsme transakci podmínili souhlasným stanoviskem Ministerstva financí ČR.

O této věci jsme s ministerstvem opakovaně jednali a dosud jsme nezískali jasnou, přesvědčivou odpověď, že jde o legislativně možné a správné řešení. Dostali jsme několik z mého pohledu velmi alibistických dopisů ministerských úředníků se závěrem, že se jedná o věc mezi krajem a obcí. Proto jsme se ve spolupráci s poslankyní za náš kraj Markétou Wernerovou snažili propojit přímo vedení obce se zástupci ministerstva, aby si obě strany vyjasnily další možný postup.

Hospodaření kraje je z pohledu Ministerstva financí ČR každoročně velmi přísně přezkoumáváno a bez rozhodného stanoviska k odkupu pohledávky nemůžeme použít veřejné finance na takovou finanční operaci, která by sice obci Prameny pomohla, ale mohla by vystavit kraj riziku, že nepostupoval v souladu s právem.

Kdybychom Pramenům nechtěli pomoci, neexistovala by dlouhotrvající právní podpora ze strany krajského úřadu a série jednání zástupců kraje s MF ČR o možnosti řešení situace obce. Neodsouhlasením odkupu pohledávky jsme nehodili Prameny přes palubu, čeká nás práce s hledáním další cesty, která by byla právně „čistá“ a řešila problémy nejen této, ale i řady dalších předlužených obcí v naší zemi. Emoce sice k politice patří, věcné a konstruktivní spolupráci, paní starostko, ale příliš neprospějí.

                                                                    Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 2. 2016 - 13:32