Domů Aktuality Kraj podpořil rozvoj průmyslové zóny v Chebu

Kraj podpořil rozvoj průmyslové zóny v Chebu

​Karlovarský kraj daruje městu Cheb pozemky pro vybudování průmyslového parku II. Od města za to získá plochu pro zemědělské aktivity školního statku, který by o své zázemí přišel. Dnešním podpisem smluv to stvrdili hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a starosta města Chebu Petr Navrátil.

„Darováním pozemku chceme vytvořit podmínky pro vznik průmyslového parku II, o který je už teď zájem ze strany investorů a kde v budoucnu vzniknou nová pracovní místa, což může napomoci zastavit odliv mladých lidí z regionu,“ komentoval podpis smlouvy hejtman Martin Havel. Jedná se o výměnu krajských pozemků o rozloze okolo 150 hektarů půdy, které mají strategickou polohu pro vybudování průmyslové zóny v území Dolních Dvorů, za podobné, zemědělsky využitelné plochy. „Na krajských pozemcích zatím hospodaří náš školní statek a zůstane to tak do roku 2020. Potom se jeho aktivity přesunou na pozemek darovaný městem. Byla to jedna z podmínek uskutečnění této směny. Podmínku stanovil Státní pozemkový úřad,“ vysvětlil hejtman. 

Podle starosty Chebu Petra Navrátila se podpisem smlouvy završil několikaletý proces, na jehož konci by měl být vznik strategické průmyslové zóny v Chebu. Její fungování by měla podpořit Vláda ČR. „Průmyslový park II bude mít velmi dobré napojení na páteřní D6 a do Německa, dá se tam vybudovat i železniční vlečka, to rozhodně každá zóna nabídnout nemůže.  Plocha je zařazena do návrhu strategických průmyslových parků, v budoucnu by to měla být nejlepší nabízená zóna pro investory v České republice,“ uvedl starosta.

Kraj má šanci mít v budoucnu dvě strategické průmyslové zóny na svém území. „Kromě té v Chebu jednoznačně podporujeme vznik takové zóny i na Sokolovsku, které bude po postupném útlumu těžby potřebovat nová pracovní místa. Průmyslový park II V Chebu bude připraven okolo roku 2020, bylo by dobré, kdyby se totéž podařilo i se sokolovskou průmyslovou zónou. Jak CzechInvest, tak ministerstvo průmyslu a obchodu by pro tyto zóny pomohlo najít větší investory,“ doplnil náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 30. 9. 2016 - 07:52