Domů Aktuality Kraj podpoří rozvoj golfu

Kraj podpoří rozvoj golfu

Rozvoj golfových areálů má do regionu přilákat další turisty. Karlovarský kraj má pro budování hřišť velmi dobré podmínky. V současné době se zde nachází devět golfových areálů, dalších pět lokalit je připraveno k zahájení výstavby.
Karlovarský kraj proto vynaložil přibližně 1,3 milionu korun na úhradu studie proveditelnosti jednotlivých golfových areálů a souvisejících investičních možností. 75 procent z této částky získal kraj jako dotaci Evropské unie. V dokumentu je vytipováno 40 lokalit, vhodných k výstavbě golfových hřišť.

"Studie je důležitým materiálem pro veřejnou správu, aby měla relevantní informace týkajících se možnosti budování golfových hřišť. Právě města a obce budou mezi hlavními subjekty, na které se budou zájemci o výstavbu hřišť obracet. Je faktem, že obdobné areály mohou významně přispět rozvoji turistiky a cestovního ruchu v kraji i zvýšení zaměstnanosti," uvedl první náměstek hejtmana Jan Zborník.

K nejprestižnějším a nejdražším golfovým areálům v Karlovarském kraji patří hřiště v Karlových Varech a v Mariánských Lázních s tradicí dlouhou 100 let. V uplynulých deseti letech vznikla nová hřiště v Teplé, Cihelnách, Hájích a ve Dvorech na Karlovarsku, dále poblíž Lubů a v Hazlově na Chebsku. Poslední dokončené hřiště u Sokolova vzniklo na místě bývalého povrchového dolu.
Datum aktualizace 22. 8. 2006 - 12:22