Domů Aktuality Kraj opět nabídne firmám inovační vouchery

Kraj opět nabídne firmám inovační vouchery

​Stejně jako vloni i letos podpoří Karlovarský kraj projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi půjdou 2 miliony korun. Vyhlášení veřejné soutěže na inovační vouchery schválila Rada Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání.
„Jedná se o zavedený systém podpory. Kromě toho, že prostřednictvím příspěvků pomáháme zlepšovat konkurenceschopnost místních firem, zároveň získáváme důležité informace o tom, jaké mají potřeby v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Veřejná soutěž na inovační vouchery bude vyhlášena 30. listopadu 2016, přičemž žádosti o poskytnutí dotace bude možné předkládat v termínu od 1. prosince 2016 do 13. ledna 2017. Každý z žadatelů může získat podporu ve výši až 170 tisíc korun. Hodnocené projekty budou rozděleny do dvou skupin podle zaměření, a sice na projekty orientované na výrobu a na služby. Na přání dosavadních příjemců udělal Karlovarský kraj vstřícný krok v prodloužení doby realizace projektu, a to přesně o jeden měsíc než tomu bylo doposud. Projekty bude tedy možné realizovat od 1. ledna 2017 do 30. listopadu 2017.

Potřebné informace najdou zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje a na webu Karlovarské agentury rozvoje podnikání, která dotační titul administruje. Na její pracovníky se rovněž mohou obracet s žádostmi o odbornou metodickou pomoc.
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 29. 9. 2016 - 09:14