Domů Aktuality Kraj nabídne řešení pro sociálně vyloučené obyvatele

Kraj nabídne řešení pro sociálně vyloučené obyvatele

Pracovní příležitosti, podpora veřejné služby v obcích a pomoc Agentury pro sociální začleňování - to vše kraj nabídne lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a hrozí jim vyloučení. Vyplynulo to z jednání náměstka hejtmana Miloslava Čermáka a ředitele vládní Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka se starostkou Rotavy přímo ve městě, kde se potýkají s problémy Romů nebo dlouhodobě nezaměstnaných téměř denně.

“V tuto chvíli nepotřebujeme analýzy nebo studie, ale konkrétní řešení. Chtějí – li sociálně vyloučení lidé pobírat dávky, měli by pro to něco udělat. Z toho důvodu se budeme snažit nastartovat spolupráci s Lesy ČR nebo s ČEZ, aby se mohli obyvatelé bez práce například zapojit do štěpkování dřevní hmoty, která se bude spalovat v elektrárně nebo do likvidace bolševníku,“uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Také dodal, že kraj připraví grantový program na podporu veřejné služby v obcích, prostřednictvím které mohou obce lidi zaměstnat například při úklidu sněhu, sekání trávy a udržování pořádku na veřejných prostranstvích.

Pomoci s organizací veřejné služby chce i Agentura pro sociální začleňování, která přišla i s možností využít v této oblasti zbývajících peněz ze strukturálních fondů EU k podpoře malého podnikání. „Pravidelně také upozorňuji na zodpovědný systém zadávání veřejných zakázek. Zadavatel může stanovit, že bude třeba 10 procent pracovních míst určeno dlouhodobě nezaměstnaným v evidenci Úřadu práce,“ uvedl ředitel agentury Martin Šimáček. Ten také nabídl rotavské starostce, že by agentura s částečnou finanční pomocí města vyslala do Rotavy svého člověka, který by dokázal vést nebo koordinovat projekty zaměřené například na využití volného času nejen romských dětí. Starostka Iva Kalátová konkrétní nabídky kraje a agentury uvítala. „Jsem ráda, že se i město jako je Rotava dostává do povědomí a nabízíte nám odbornou pomoc. Navíc to majorita nebude vnímat tak, že vyhazujeme peníze oknem a pomáháme tam, kde to není na místě,“dodala.

Zástupci Karlovarského kraje v následujících dnech osloví ministry zemědělství a průmyslu, aby jim představil svůj záměr jednat s Lesy ČR a ČEZ o spolupráci při zaměstnávání sociálně vyloučených. „Přicházíte s jasným návrhem, pokud se ho podaří zrealizovat, mohl by se takový model použít i v dalších oblastech a regionech,“ocenil Šimáček postup kraje.

V Rotavě žije celkem 3, 5 tisíce obyvatel, z toho zhruba 600 Romů. Nezaměstnanost ve městě dosahuje 17, 5 procenta. Situaci se snaží řešit i zástupci romské minority, v Rotavě působí například nově založené občanské sdružení META, které se chce zaměřit na terénní sociální práci – hledání pracovních příležitostí a vzdělávání dětí i dospělých.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 10. 2011 - 09:41