Domů Aktuality Kraj hledá pěstouny, odstartoval kampaň

Kraj hledá pěstouny, odstartoval kampaň

​V ústavní péči se na území regionu nachází momentálně 330 dětí, nejvíce je jich ze Sokolovska. Kraj by je chtěl postupně převést do péče pěstounů, aby získaly vazbu na konkrétní osobu a v době, kdy nemohou být s rodinou, žily aspoň v náhradním rodinném zázemí. Po dnešním jednání u kulatého stolu na téma získávání pěstounů to uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

​Diskuze u kulatého stolu byla součástí kampaně „Staňte se pěstounem“, jejímž cílem je rozšíření okruhu lidí, kteří se mohou postarat o děti z ústavů a nahradit jim přechodně chybějící rodinnou péči bez toho, aby děti ztratily kontakt s původní rodinou. „V poslední době se stávalo, že děti odcházely k pěstounům mimo kraj, a to nechceme, protože se komplikují rodinné vazby. I když takových dětí není mnoho, mrzí mě každé, které odejde z našeho regionu, protože se tady pěstouni nenašli,“ zdůraznil Miloslav Čermák.

Kraj proto zpracoval unikátní publikaci, která jednak analyzuje situaci v pěstounské péči v regionu včetně evidence počtu dětí a pěstounů. Navrhuje ale také opatření, která chce v této oblasti uskutečnit, aby získal další zájemce o pěstounskou péči. „V Karlovarském kraji je nyní 555 dětí v pěstounské péči, počet pěstounů dosahuje 541. Krajský úřad vede evidenci i těch dětí, které jsou v ústavech a do pěstounské péče by měly přejít. Hledáme pro ně péči v rodinném prostředí. Na druhé straně se nám hlásí žadatelé a my jejich pomoc využíváme pro zajištění péče o tyto děti. Zájemce musí nejprve dojít na městský úřad, kde se zdokumentuje jeho nabídka. Následně krajský úřad provede odborné posouzení žadatele včetně psychologického šetření. Budoucím pěstounům nabízíme i kompletní informace včetně údajů o finanční podpoře,“ uvedla Petra Maněnová z odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Proces od doby evidování zájemce až do okamžiku, kdy se reálně stane pěstounem, trvá zhruba jeden rok. Pěstouni pak i po převzetí dítěte mají nárok nejen na příspěvky od státu, ale také na stálou pomoc odborníků z oblasti pěstounské péče.

V rámci kampaně „Staňte se pěstounem“ vznikla pracovní skupina pro pěstounskou péči jako součást poradního sboru hejtmana pro sociálně právní ochranu dětí. K dispozici jsou informační balíčky určené zájemcům o pěstounskou péči, které si lidé mohou vyzvednout na radnicích obcí s rozšířenou působností, mají je ale také neziskové organizace v této sféře. Potřebné informace ale obsahují rovněž internetové stránky o pěstounské péči. Na rok 2016 kraj plánuje řadu aktivit, jako jsou výstavy nebo setkání s pěstouny. „V nadcházejícím období bychom chtěli získat celkem 80 pěstounů, v každém dalším roce 30. Pokryli bychom tak potřebu všech dětí, které se dnes umisťují do ústavní péče,“ vyčíslil náměstek Čermák.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 29. 1. 2016 - 14:34