Domů Aktuality Kraj chystá protihluková opatření na obchvatu Chebu

Kraj chystá protihluková opatření na obchvatu Chebu

​Karlovarský kraj se snaží vyjít vstříc obyvatelům chebské části Háje, které obtěžuje hluk aut projíždějících po novém jihovýchodním obchvatu Chebu. V lednu požádali krajské zastupitelstvo o nápravná opatření.


​Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje si tedy nechala zpracovat odborný posudek, zjistila ovšem, že nedochází k překračování hygienických limitů hluku.

Krajští radní nyní přesto na návrh silničářů a na doporučení dopravní komise vybrali tři ze šesti možných variant, jak na chebském jihovýchodním obchvatu protihluková opatření dodatečně rozšířit. A nechají zpracovat novou studii, která stanoví, do jaké míry by zábrany byly proti lomozu účinné. Dopravní komise začátkem dubna o problému jednala na výjezdním zasedání i za přítomnosti obyvatel Hájů. Ti také trojici návrhů řešení podpořili.

„Byl bych rád, kdyby se do zářijového zasedání krajského zastupitelstva podařilo připravit konečný návrh dalšího postupu. Pokud s ním zastupitelé budou souhlasit, uskutečnili bychom konkrétní opatření ve prospěch obyvatel Hájů v příštím roce,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Pánik.

První z navrhovaných opatření spočívá v omezení rychlosti nákladních vozidel, která by na mostě v úseku dlouhém asi šest set metrů mohla jezdit jen maximálně padesátkou. Úpravy by stály zhruba 151 tisíc korun. Druhé řešení počítá s vybudováním betonové protihlukové stěny v hodnotě přibližně 4,5 milionu korun. Poslední opatření v hodnotě 4,1 milionu spočívá ve vytvoření půl kilometru dlouhé bariéry z hustě vysázených neopadavých stromů.   
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 4. 2016 - 09:27