Domů Aktuality Kraj bude apelovat na stát kvůli plánům ohledně silnice do Ústeckého kraje a směrem k hranici s Bavorskem

Kraj bude apelovat na stát kvůli plánům ohledně silnice do Ústeckého kraje a směrem k hranici s Bavorskem

​​Karlovarský kraj se obrátí na Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR) s požadavkem, aby v plánech na přeložku silnice I/13 ve směru od Ostrova do Klášterce nad Ohří počítalo s vedením této komunikace výhradně ve čtyřpruhu. V technickoekonomické studii z roku 2022, kterou MD ČR nechává zpracovat, se zvažuje i střídavý třípruh. V současné době se studie nachází v etapě vyhodnocování připomínek obcí a dotčených orgánů.    

„Odmítáme jakékoliv pro nás krátkozraké řešení, které by přinesl střídavý třípruh. Komunikace I/13 je tepnou propojující nejen Karlovarský a Ústecký kraj, ale také je třeba vidět tuto spojnici směrem na Německo a Polsko. A vzhledem k dalšímu plánovanému rozvoji našich krajů je třeba mít k dispozici pro osobní i nákladní dopravu plnohodnotné kapacitní spojení. Jedině tak bude zajištěn plynulý a bezpečný průjezd celé podkrušnohorské trasy od Ústí nad Labem ve směru na Most, Chomutov, Ostrov a Karlovy Vary i dále do Německa,“ vysvětlil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Apel na ministerstvo dopravy v této věci schválilo i krajské zastupitelstvo na svém jednání 31. října 2022.

Kraj chce dál rovněž pokračovat v úsilí o dobudování dálnice D6 od Chebu k hranici s Bavorskem. O napojení této komunikace na dálniční síť Spolkové republiky Německo jednalo vedení Karlovarského kraje opakovaně, naposledy letos v září, s bavorskými vládními prezidenty. „Budeme usilovat o to, aby Ředitelství silnic a dálnic nechalo dostavět úsek na našem území ke státní hranici. S německými partnery jsme pak řešili chybějící zhruba 12 kilometrový úsek od hranice k dálnici A93. Jde o strategické propojení pro firmy a podnikatele, ale i pro občany. V současnosti se nadále vedou jednání mezi oběma státy o tomto tématu, ale my bychom s představiteli bavorské strany chtěli dosáhnout toho, aby se dostavba úseku dostala mezi dopravní priority SRN,“ dodal hejtman.


Podle něj je pro dlouhodobý rozvoj Karlovarského kraje, který je strukturálně postiženým regionem, kvalitní a kapacitní dopravní infrastruktura základním stavebním kamenem. „Vnímáme ji jako zcela zásadní faktor pro vytvoření podmínek motivujících investory ze všech sektorů realizovat v budoucnu své aktivity v našem kraji,“ uzavřel hejtman.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 10. 2022 - 14:05