Domů Aktuality Konference o finanční gramotnosti a extremismu v Karlovarském kraji

Konference o finanční gramotnosti a extremismu v Karlovarském kraji

Krize a její důsledky mohou v Karlovarském kraji vést k posílení vlivu extremistických organizací. Nezaměstnanost a předluženost mají za následek příklon k jednoduchým řešením, které nabízejí extremistické organizace. Pomoci může jak vyšší finanční gramotnost lidí, tak řešení národnostních problémů hned z zárodku. To jsou hlavní teze konference o finanční gramotnosti jako prevenci proti extremismu, která se konala  v Karlových Varech.

"Stále častěji slýcháme o tom, že se české domácnosti stále více zadlužují a roste počet těch, kteří nejsou schopni své finanční závazky dlouhodobě splácet. Proto je obzvlášť v dnešní době, kdy se potýkáme s důsledky světové ekonomické recese, potřeba vzdělávat obyvatele v oblasti finanční gramotnosti, předávat jim informace o půjčkách, následcích předlužení, o průběhu exekucí a podobně," uvedl hejtman Josef Novotný

Vzdělávání v této oblasti by se měly věnovat i školy od svých nejnižších stupňů a spolupráce je nutná také na úrovni obcí, které řeší problematiku prevence kriminality a s ní spojených společenských jevů. Se zadlužením jde ruku v ruce často ztráta zaměstnání,  nezaměstnanost  a s tím spojená zhoršená sociální situace. Takoví lidé se často vystavují nebezpečí sociálního vyloučení, vytlačení na okraj společnosti mezi znevýhodněné skupiny obyvatelstva a hrozí jim riziko trestné činnosti. Sociálně vyloučení jedinci podléhají mnohem snáz radikálním extremistickým tendencím zaměřeným proti lidem v odlišné ekonomické situaci či proti národnostním menšinám. Na druhé straně mohou být naopak terčem extremistických útoků.

"Tam kde se tyto krizové faktory objevují, vzniká podhoubí, kde extremismus může pracovat," řekl  náměstek ministra vnitra Jiří Komorous. Podle něj je třeba brát extremistům témata, na která lákají sympatizanty. Jedním z nich jsou i protiromské nálady. "Připravujeme projekt na kterém spolupracují jak policie, tak státní správa a další, ale hlavně sami Romové. Jestliže to vyjde, budeme mít know-how, které by se dalo aplikovat v celé republice," uvedl Komorous.

Podle náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka je klasickým případem obec Rovná na Sokolovsku, kde kvůli odchodu dominantního zaměstnavatele dosáhla nezaměstnanost 24 procent. V posledních volbách, do Evropského parlamentu, zde Dělnická strana získala přes 24 procent voličů.

Sociální důsledky krize ale mají i další negativní důsledky. "Lidé, kteří přijdou o práci, často nejsou schopni splácet své dluhy a dostávají se do rukou exekutorů. Nemají pak zájem hledat si práci, protože by o peníze stejně přišli. Dostávají se tak do šedé ekonomiky, kdy pracují na černo za peníze na ruku. Jeden takový člověk přitom stát stojí 193.000 ročně," řekl Čermák.

Situace se v Karlovarském kraji navíc bude zřejmě ještě nějaký čas zhoršovat. Podle ředitele Úřadu práce v Karlových Varech Kamila Řezníčka se nezaměstnanost v kraji přiblížila dosud nejvyšším hodnotám z roku 2004, kdy byla v kraji míra nezaměstnanosti 10,8 procenta. "Nyní je to už 10,3 a je reálná možnost, že na podzim překročíme hranici 11 procent," uvedl Řezníček.

Datum aktualizace 31. 8. 2009 - 08:59