Domů Aktuality Konference ke Strategii rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji

Konference ke Strategii rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji

Cílem pracovního setkání významných regionálních subjektů byla příprava Strategie lidských zdrojů  Karlovarského kraje.  Potřeba zpracování klíčového dokumentu vychází ze stavu, který ovlivňuje trh práce v regionu. Konferenci uspořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s Asistenčním centrem pro regionální rozvoj.

"Vítám především zástupce zaměstnavatelů a vzdělávacích zařízení, neboť právě oni by měli diskutovat o rozvoji lidských zdrojů," přivítal účastníky konference radní pro oblast školství Kamil Řezníček.  Karlovarský kraj má podle jeho slov  především  nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech, vzdělávací instituce nevycházejí vždy z potřeb zaměstnavatelů. " V regionu se začíná slibně rozvíjet spolupráce zaměstnavatelů se školami, potýkáme se ale s malou atraktivitou některých řemeslných oborů mezi žáky," uvedl dále Kamil Řezníček s tím, že základem pro postupné slaďování potřeb trhu práce a nabídkou vzdělávacích institucí je nedávná optimalizace školství v kraji.

Strategie rozvoje lidských zdrojů navrhne různá opatření. Měla by vycházet z informací o potřebách na pracovní sílu, počet  a kvalifikační úroveň, spolupráci a služby úřadů práce či lepší spolupráce škol se zaměstnavateli. Měla by navrhnout rovněž řešení poptávky po zaměstnancích s technickou kvalifikací.

Datum aktualizace 23. 1. 2008 - 10:37