Domů Aktuality Karlovarský kraj vydal publikaci o památkách

Karlovarský kraj vydal publikaci o památkách

Publikaci Památky Karlovarského kraje - koncepce památkové péče v Karlovarském kraji“ autorů ing.arch. Karla Kuči a Mgr. Lubomíra Zemana slavnostně pokřtili hejtman Josef Pavel, náměstek Jiří Behenský spolu s oběma autory v Rytířském sále loketského hradu. Kniha popisuje současný stav památek v regionu.
Zpracování knihy s téměř 900 stránkami na křídovém papíře vyplynulo z potřeby kraje, který vidí ochranu kulturního dědictví v návaznosti na jeho význam pro rozvoj cestovního ruchu jako jednu ze svých priorit. Autoři na ní pracovali dva roky ještě s dalšími subjekty - Národním památkovým ústavem, obecními úřady obcí s rozšířenou působností a vlastníky kulturních památek, kteří umožnili fotografování interiérů.

Podle hejtmana Josefa Pavla mělo na památky v regionu neblahý vliv to, že byl na hranici železné opony. "Mnoho památek padlo za oběť tomu, že jsme byli pevnou hrází socialismu," poznamenal hejtman. Jak ale řekl, kraj se snaží ve spolupráci s obcemi, ale také církvemi a v neposlední řadě s památkáři co nejvíce z historického dědictví zachránit.

Text publikace byl hotov v létě 2006 a byl předložen k připomínkování ministerstvu kultury a Národnímu památkovému ústavu. Souběžně probíhaly jazykové korektury a další úpravy před vytištěním koncepce. Celkové náklady na pořízení publikace činí 1,4 milionu korun, které ze svého rozpočtu zaplatil Karlovarský kraj. Kniha vychází v nákladu tisíc kusů a vzhledem k jejímu rozsahu, mapovým a fotografickým podkladům, byla její cena stanovena na cca 1400,- Kč. K dostání bude v Krajské knihovně v Karlových Varech.
Datum aktualizace 17. 1. 2007 - 08:27