Domů Aktuality Karlovarský kraj se aktivně zapojil do vzdělávacího projektu UNIV

Karlovarský kraj se aktivně zapojil do vzdělávacího projektu UNIV

Stále rostoucí provázanost počátečního i dalšího vzdělávání na středních školách s firmami a dalšími sociálními partnery Karlovarska potvrdila celokrajská konference vzdělávacího projektu UNIV, která se 15. a 16. března konala v Mariánských Lázních. Podle přednesených příspěvků přináší součinnost škol a praxe v kraji mimořádnou vzájemnou výhodnost i úspěšnost na trhu práce.
Systémový projekt UNIV je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zatím v osmi krajích jej řeší Národní ústav odborného vzdělávání Praha. Jeho cílem je navázat na novou situaci, kterou do českého systému dalšího vzdělávání dospělých vnese od 1. 7. 2007 nový zákon č. 179 o uznávání výsledků neformálního učení.

„Projekt UNIV tedy v sítích škol v krajích už druhým rokem buduje systém hodnotících standardů a vzdělávacích programů, které zájemcům umožní doplnit si kvalifikaci v desítkách oborů a využít přitom i znalosti získané během života neformální cestou. Vzdělávání tak bude rychlejší a ekonomičtější, jeho vedlejším efektem bude i využití kapacit středních škol proměněných v místní střediska vzdělávání dospělých,“ vysvětlil radní kraje pro oblast školství Kamil Řezníček.

V Karlovarském kraji budou v praxi v příštích letech nejvíce zapotřebí lidé s výučním listem, a to zejména ve strojírenství. Role středních, případně vyšších škol pro poskytování dalšího vzdělávání dospělým je proto podle ní velice důležitá: "Budoucnost bude vyžadovat ve většině povolání stálé doplňování kvalifikace, úspěch na trhu práce bude přímo úměrný úrovni dosaženého vzdělání," uvedla vedoucí odboru školství KÚKK Martina Klánová a připomněla, že byl loni v Karlovarském kraji proveden průzkum konkrétních potřeb zaměstnavatelů, jehož výsledky pomohly při rozhodování o zřízení nových studijních oborů, a přispěly k řešení oborové nabídky na středních školách. "Šlo mj. o obory geodézie, výpočetní technika nebo informační technologie v ekonomice," upřesnila na konferenci vedoucí školského odboru kraje.

Do projektu UNIV se zatím v Karlovarském kraji zapojilo 11 z celkového počtu 27 středních škol zřizovaných krajem. Školy, které už samy dlouhodobě potvrzují schopnost zapojovat se kvalitně i do vzdělávání dospělých, reprezentovala na konferenci UNIV např. Střední zdravotnická škola a VZŠ Karlovy Vary. V rámci projektu UNIV se škola zaměřila zejména na tvorbu vzdělávacích programů v oblastech sociální a středního zdravotnického personálu.

Důležitým tématem konference UNIV v Mariánských lázních bylo zhodnocení dosavadní spolupráce škol se sociálními partnery (zejména firmami v kraji), a další rozvoj této součinnosti. Příkladem může být v tomto ohledu partnerství SPŠ Ostrov s firmou WITTE Nejdek, spol. s.r.o., vyrábějící zamykací systémy pro automobilový průmysl.
Datum aktualizace 23. 3. 2007 - 10:25