Domů Aktuality Karlovarský kraj rozdělí další příspěvky na hospodaření v lesích

Karlovarský kraj rozdělí další příspěvky na hospodaření v lesích

Tentokrát počítá s celkovou částkou 817 104 Kč. Příspěvky směřují vlastníkům lesa, kteří svůj majetek obhospodařují zodpovědně, ekologicky a podle platných norem.
Z této částky si 97 312 Kč  mezi sebou rozdělí Městská společnost Bečov s.r.o. a paní Jana Štěchová. Jedná se o částky, které schválila Rada kraje. Přidělení zbylých 719 792  Kč podléhá  schválení krajského zastupitelstva. V tomto případě se jedná o obce nebo subjekty, které v průběhu roku požádaly o více než 200 tisíc korun,“ vysvětluje radní kraje Luboš Orálek. 

Nejvyšší požadavek – bezmála 380 tisíc vzneslo město Jáchymov. Peníze chce využít na obnovu lesů poškozených imisemi, obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie. O více než 120 tisíc usilují Lesy Žlutice s.r.o. , a to na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie. "Konkrétně se jedná o příspěvky na prořezávky či tzv. "probírky", obě spadající do výchovy lesních porostů do 40 let skutečného věku. Jedině správnou a včasnou výchovou lze dosáhnout budoucí stability porostu a tím předejít možným újmám způsobeným větrem, sněhem apod. ," upřesnil Luboš Orálek.  Zatím bylo na základě žádostí vyplaceno 7,9 milionu korun. 

Karlovarský kraj má rozlohu 331 541 ha, z toho je 140 687 ha lesa ( to je 42,1% území kraje). Ve správě Lesů ČR je 64,82% lesního porostu tj. 91 200 ha. 17 166 ha spravují města a obce a 13 293 ha jsou vojenské lesy, které spravuje Ministerstvo obrany.
Datum aktualizace 28. 11. 2006 - 13:49