Domů Aktuality Karlovarský kraj prodlužuje termín pro vyjádření předběžného zájmu o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Karlovarský kraj prodlužuje termín pro vyjádření předběžného zájmu o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Karlovarský kraj o měsíc prodlužuje možnost vyjádřit předběžný zájem o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Ty mohly dosud kontaktovat krajský úřad do konce ledna, nyní platí nový termín do 28. února 2022. 
Předběžný zájem o dotaci na pořízení konkrétního typu ekologického kotle lze vyslovit telefonicky prostřednictvím oddělení grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kontakty na jednotlivé úředníky a všechny potřebné informace k čerpání kotlíkových dotací najdou zájemci na krajském webu.

V současné době eviduje krajský úřad 250 zájemců o dotaci. „Pro nízkopříjmové domácnosti je nový systém čerpání dotací podstatně výhodnější v tom, že na pořízení nového ekologického kotle vynaloží jen 5 procent nákladů, zbytek mohou získat ve formě dotace.  Mezi žadatele bude možno rozdělit částku až do výše 300 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek. Další výhodou v letošním roce je, že nízkopříjmové domácnosti mají cca o 50 procent vyšší podporu, než mohou získat ostatní v programu Nová zelená úsporám.

Pro nízkopříjmovou domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Výši příjmů nebude nutno prokazovat v těchto případech:
Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let
Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení

Výše dotace se odvíjí od typu nového zdroje tepla s následujícími limity:
- tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
- kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
- plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 1. 2022 - 08:12