Domů Aktuality Karlovarský kraj připravuje ekonomické projekty za 400 milionů korun

Karlovarský kraj připravuje ekonomické projekty za 400 milionů korun

Karlovarský kraj a některé obce do konce ledna připraví 20 ekologických projektů v hodnotě přibližně 400 milionů korun. Projekty se týkají revitalizačních opatření, jež souvisejí s likvidací následků těžební činnosti v regionu.

„Dalších pět projektů zhruba za 900 milionů korun pak předloží Sokolovská uhelná, a.s. Na realizaci projektů uvolnila vláda pro Karlovarský a Ústecký kraj zatím 1,5 miliardy korun,“ informuje krajský radní Luboš Orálek. Dosud mohly o peníze na nápravu ekologických škod žádat pouze těžební společnosti působící na území Karlovarského a Ústeckého kraje. Podle Orálka by mělo být na revitalizační akce během let 2003 až 2012 k dispozici ze státního rozpočtu asi 15 miliard korun. „Na této částce se má podílet sokolovská hnědouhelná pánev zhruba třiceti procenty a severočeská pánev sedmdesáti procenty,“ říká Orálek.

 

Ekologické projekty jsou orientovány do osmi základních oblastí. Mezi ně patří například obnova lesních porostů, krajinné zeleně, zemědělských pozemků, biokoridorů nebo území pro využití volného času. Vzniknou tak třeba sítě cyklostezek vedoucích po bývalých důlních výsypkách. „S cyklostezkami o celkové délce kolem 20 kilometrů se počítá v prostoru Loketské a Smolnické výsypky. Vyuhlený lom Medar se zase změní v jezero o rozloze více než 500 hektarů,“ dodává Luboš Orálek.

 

V současné době podaly obce a kraj deset projektů v hodnotě přibližně 300 milionů korun.

„Schválená koncepce obsahuje kolem 83 vzorových studií na revitalizační akce. Z nich mohou zpracovatelé projektů vycházet. Žádosti, které doporučí meziresortní komise k realizaci, budou předávány Fondu národního majetku ČR k vyhlášení veřejné obchodní soutěže,“ doplňuje vicehejtman Jan Zborník.

Datum aktualizace 24. 1. 2005 - 12:23