Domů Aktuality Karlovarský kraj poskytne příspěvky na drobné vodohospodářské akce i v příštím roce

Karlovarský kraj poskytne příspěvky na drobné vodohospodářské akce i v příštím roce

Karlovarský kraj upozorňuje investory, že také v roce 2006 bude poskytovat příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce. Příjem žádostí bude ukončen 28. února 2006. Pravidla, včetně formuláře žádosti, jsou k dispozici na webových stránkách Karlovarského kraje.
Předmětem financování může být veřejný vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod,“ vysvětluje radní kraje Luboš Orálek. „Příspěvek je určen především na řešení vodohospodářské infrastruktury v malých obcích a samostatných osadách. Výše příspěvku  může dosáhnout až 80 % uznatelných nákladů. Příspěvek není určen na výstavbu čistíren odpadních vod pro jednotlivé domácnosti nebo podnikatele, ani na výstavbu vodovodních nebo kanalizačních přípojek,“ upozorňuje radní Orálek.

Příjem žádosti  bude ukončen 28. února 2006. Podmínkou poskytnutí příspěvku je pravomocné vodoprávní rozhodnutí, projektová dokumentace, smlouva se zhotovitelem stavby a finanční projekt. Předkládání žádostí a schvalování příspěvku se řídí Pravidly Zastupitelstva Karlovarského kraje. Pravidla, včetně formuláře žádosti, jsou k dispozici na webových stránkách Karlovarského kraje a na odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje.

Pro rok 2005 rozdělil Karlovarský kraj celkem 6.053.947 korun na realizaci drobných vodohospodářských akcí.

Peníze kraj dostává od státu z poplatku za odběry podzemních vod. Jsou účelově vázány na podporu drobných vodohospodářských staveb.

Příspěvek kraj poskytl obcím, právnickým osobám i osobám fyzickým především na řešení vodohospodářské infrastruktury v malých obcích nebo samostatných osadách.

Za přispění Karlovarského kraje se tak může zrealizovat čistírna odpadních vod v osadě Květná, Mirotice a v areálu G.T.Mandl v Pstruží. Kanalizaci případně vodovod postaví v Novém Kostele, Velichově, Hájích (obec Kolová), Hájku (obec Sadov) a v Hraničné (Pomezí nad Ohří).

Všechny akce, na kterých se Karlovarský kraj podílí budou dokončeny a dány do provozu ještě v roce 2005.
Datum aktualizace 8. 8. 2005 - 09:10