Domů Aktuality Karlovarský kraj podpoří místní akční skupiny (MAS)

Karlovarský kraj podpoří místní akční skupiny (MAS)

Karlovarský kraj rozdělí celkem 1 milion korun mezi pět místních akčních skupin. „Záměrem Karlovarského kraje je podporovat rozvoj venkova. Jednou z možností je podpořit činnost místních akčních skupin. Základním principem čerpání finančních zdrojů z EU je pro venkovský prostor princip LEADER,“ uvedl radní kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.
Zástupci všech místních akčních skupin požádali o finanční příspěvek na rok 2007, který bude sloužit především na zajištění provozu, technické asistence a na přípravu projektů v rámci principu LEADER. „Tato pomoc kraje vůbec umožní, aby mohly vznikat projekty, aby členové skupin mohli absolvovat školení a vzájemná setkávání. Bez tohoto finančního zázemí nemohou MAS aktivně pracovat, neboť z evropských dotací není technická asistence financována,“ vysvětluje Luboš Orálek s tím, že kraj podpoří jednu akční skupinu částkou 200 tisíc korun.

Podporu MAS schválila na svém jednání Rada kraje. Její rozhodnutí musí ještě podpořit krajští zastupitelé. Karlovarský kraj podporuje MAS již třetím rokem. 

V Karlovarském kraji existuje 5 těchto skupin:
MAS 21
MAS KRUŠNÉ HORY-ZÁPAD
MAS NÁŠ REGION
MAS SOKOLOVSKO
MAS VLADAŘ

LEADER ( Liaison Entre Actions de Développement de l' Economie Régionale, znamená v českém překladu: Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova)

Principy:
• spolupráce subjektů tří sektorů (občanského, podnikatelského a samosprávného)
• realizace společné strategie spoluprací a podporou projektů z programu
• je založen na místním partnerství obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol, aktivních občanů...
• dává tedy dohromady pestrou skupinu lidí, kteří společně přemýšlejí o rozvoji regionu v dlouhodobém měřítku
• řízení a plánování zdola-nahoru: je založen na rozvojové strategii venkovské oblasti, kterou vytvářejí místní lidé podle místních potřeb
• je založen na místních lidech, kteří sami určují, co jsou místní problémy a kam mají být poskytnuty finanční prostředky
• o rozdělení peněz se tedy nerozhoduje v Praze, ani v krajské či městské samosprávě, nýbrž v Místní akční skupině

Cíle:
• zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
• šetrné využití místních zdrojů
• inovace a nové technologie na venkov
• posílení venkovské komunity, spolupráce
• podpora místních výrobků a jejich uplatnění a propagace
Datum aktualizace 23. 10. 2007 - 07:12