Domů Aktuality Karlovarský kraj podpoří cestovní ruch vydáním mapy a multimediální prezentace regionu

Karlovarský kraj podpoří cestovní ruch vydáním mapy a multimediální prezentace regionu

V letošním roce podpoří Karlovarský kraj rozvoj turistiky několika projekty, mezi nimiž bude nová mapa regionu. Zajímavá místa kraje jeho návštěvníkům přiblíží také multimediální prezentace na DVD a CD-ROM.

„Celkové náklady na tisk mapy a výrobu DVD a CD-ROMu se pohybují kolem 1,5 milionu korun. Část nákladů chceme pokrýt z dotací Evropské unie,“ informuje náměstek hejtmana Jiří Behenský. Zpracování podkladů pro mapu a její tisk zajistí Karlovarský kraj v rámci společného příhraničního projektu. Kromě území kraje tu budou rovněž oblasti v Německu, které s karlovarským regionem sousedí, tedy části Bavorska a Saska.

 

„Náklady spojené s výrobou mapy se pohybují kolem částky 406 tisíc korun. Do konce ledna podáme žádost o příspěvek z EU v rámci dotačního titulu Interreg IIIA. Na výrobě mapy se musí kraj podílet na financování projektu jednou čtvrtinou.

Mapa by měla vzniknout v průběhu letošního roku. Její náklad by se měl pohybovat ve výši několika tisíc kusů. Počet vydaných kusů bude záviset na částce, kterou kraj na mapu od EU získá. Mapa bude volně v prodeji. Návštěvníci kraje ji získají například ve všech informačních centrech,“ dodává Jiří Behenský.

 

V informačních centrech se letos objeví také DVD a CD-ROM s multimediální prezentací Karlovarského kraje. Náklady na jejich výrobu se pohybují kolem 1,1 milionu korun. Také na tento projekt se pokusí kraj získat část prostředků z EU a počítá s čtvrtinovou finanční spoluúčastí.

Datum aktualizace 24. 1. 2005 - 12:41