Domů Aktuality Karlovarský kraj podpoří cestovní ruch 2,5 miliony korun

Karlovarský kraj podpoří cestovní ruch 2,5 miliony korun

Krajský úřad letos evidoval celkem 105  žádostí o dotace na cestovní ruch. Z tohoto počtu bylo 64 úspěšných. Města a svazky obcí podaly celkem 35 žádostí a od kraje požadovaly celkově 3,3 milionu korun. Uspělo 27 žádostí za přibližně 900.000 korun.
"Na jejich podkladech je vidět, že se dotační oblasti důkladně věnují, a žádosti mají dobře připraveny. Patrně jsou jejich možnosti v tomto směru větší než například u neziskových organizací," uvedl náměstek hejtmana Jiří  Behenský.

Neziskové organizace a různá sdružení podaly celkem patnáct žádostí a od kraje požadovaly přes 1,3 milionu korun. Sítem komisí a radou nakonec prošlo osm žádostí za 265.000 korun. Více jak poloviční úspěšnost zaznamenaly obecně prospěšné společnosti, když ze šesti žádostí v hodnotě 850.000 korun byly úspěšné čtyři za 405.000 korun. "Peníze z tohoto dotačního titulu jsou určeny především na prezentační činnost, vydávání tiskovin podporujících cestovní ruch nebo školení. Nelze je použít na investice a nákup materiálu," upřesnil Jiří Behenský.

Loni se o krajské dotace na rozvoj cestovního ruchu ucházelo 81 podaných projektů v hodnotě kolem 9,6 milionu korun. Uspělo 59 žadatelů, mezi kterými rovněž převažovala města a obce. Stejně jako v loňském roce se musí každý žadatel podílet na projektu minimální částkou ve výši 25 procent z celkových nákladů.
Datum aktualizace 28. 5. 2007 - 10:24