Domů Aktuality Karlovarský kraj opět podpoří obnovu historických objektů v regionu

Karlovarský kraj opět podpoří obnovu historických objektů v regionu

Karlovarský kraj vyčlenil ve svém rozpočtu částku ve výši 10 milionů korun, kterou v roce 2006 podpoří úhradu nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů v našem regionu. Zároveň od roku 2006 dochází ke změně podmínek pro poskytování příspěvků.
Změny se týkají:
- navýšení finanční spoluúčasti vlastníků památek a památkově hodnotných objektů, a to v případě objektů ve vlastnictví obcí či některých dalších právnických osob.
- stanovení finanční spoluúčasti obce, na jejímž území se objekt nachází. O finanční spoluúčast musí vlastník obec požádat.
- další změny mají přispět ke zrychlení a zefektivnění celého průběhu poskytnutí příspěvku. Ty žádosti, které budou předloženy neúplné a bez požadovaných příloh, budou vyřazeny.

Konečný termín pro podání žádostí o příspěvky z rozpočtu kraje (včetně povinných příloh) na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje 10. březen 2006. Formuláře a nové znění pravidel pro poskytování příspěvků je k dispozici na internetových stránkách www.kr-karlovarsky.cz .Informace lze získat také přímo na odboru kultury Krajského úřadu Karlovarského kraje, nebo na telefonu 353 502 314.
Datum aktualizace 24. 1. 2006 - 08:15