Domů Aktuality Karlovarský kraj opět podpoří kampaň na podporu třídění odpadů se společností EKO-KOM

Karlovarský kraj opět podpoří kampaň na podporu třídění odpadů se společností EKO-KOM

Společný projekt Karlovarského kraje se společností EKO-KOM, a.s. byl zahájen v roce 2005. Jeho cílem je podpořit třídění komunálních odpadů v obcích.

V letošním roce kraj opět podpoří mediální kampaň pod heslem „Třiďte odpad, má to smysl“, která bude zaměřena na regionální rozhlasové stanice a zábavně osvětové, víkendové „Barevné dny“. Také letos dostanou domácnosti v regionu tzv. „Startovací balíček“ - tedy obálku se čtyřstránkovým tištěným souhrnem informací o významu a pravidlech třídění odpadů a s třemi barevnými taškami s potiskem, určených na vytříděný papír, plast a sklo. „Tento balíček má být impulsem k zapojení domácnosti do třídění odpadů a obdrží jej letos zhruba zbývajících 70 tisíc domácností v kraji, které ještě nebyly osloveny v rámci loňského projektu,“ vysvětlil Luboš Orálek.

Karlovarský kraj se společností EKO-Kom podpoří zřízení nebo dovybavení chybějících sběrných dvorů. „Lepší dostupnost kontejnerů pro občany bude dosažena nákupem dalších nových nádob za celkem 300 000,- Kč,“ říká Luboš Orálek. Obce a města budou třetím rokem soutěžit v „Lize odpadů“. V soutěži obcí se hodnotí místa do 1000 obyvatel a nad 1000 obyvatel. „Letos se mírně změnila kritéria. Do výsledků by tak měl více promluvit objem vytříděného odpadu na jednoho obyvatele,“ uvedl krajský Luboš Orálek.

Vítězové soutěže - první tři obce (města) v každé kategorii  obdrží finanční odměnu:

1. místo 60 000,- Kč
2. místo 30 000,- Kč
3. místo 10 000,- Kč

Úspěšnost kampaně v loňském roce lze doložit výrazným zvýšením množství vytříděných odpadů až na 24 kg/osobu/rok. V roce 2007 se do soutěže přihlásilo 35 měst a obcí. V jednotlivých kategoriích zvítězily Tuřany a Skalná Také v letošním roce bude pokračovat projekt Školy odpadům. Stejně jako v případě Ligy odpadů se na něm podílí Karlovarský kraj se společností Eko-kom. „Pro školáky jsou připraveny například exkurze do různých společností, které se zabývají svozem, tříděním a zpracováním odpadů. Školy mají možnost získat sběrné nádoby na ukládání odpadu a pro učitele jsou připraveny odborné semináře,“ řekl dále Luboš Orálek.

Aktivity bude v regionu opět vyvíjet také společnost Ecobat. Ta zajišťuje v České republice zpětný odběr starých baterií. Její kampaň bude mířit zejména na školy. Do systému zpětného odběru se zatím zapojilo 18 škol, z nichž bylo letos v lednu svezeno 240 kilogramů starých baterií. Počet škol i objem odevzdaných baterií se má letos zvyšovat. "Pro školáky bude připraven komponovaný pořad se žabákem Batem, který navštíví deset škol v regionu," dodal Luboš Orálek.

Součástí kampaně bude rovněž opakovaný průzkum veřejného mínění bude zaměřen na zjištění postojů obyvatel k třídění odpadů. Závěrečná zpráva bude obsahovat srovnání s průzkumem z roku 2005. Zaměření a rozsah průzkumu budou upraveny dle sociologických podmínek zpracovaných pro plán odpadového hospodářství kraje. V rámci kampaně budou uspořádány také vzdělávací semináře pro obce se zaměřením na na odpadové hospodářství, zapojení do systému EKO-KOM (jeho výhod a možností a povinností z toho vyplývajících).

Rozpočet projektu

Datum aktualizace 25. 4. 2008 - 08:55