Domů Aktuality Karlovarský kraj opět podpoří aktivity v sociální oblasti

Karlovarský kraj opět podpoří aktivity v sociální oblasti

Karlovarský kraj podpoří v roce 2006 čtyři programy v sociální oblasti. Jedná se o aktivity zaměřené na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, na sociální prevenci a prevenci kriminality, na aktivity zaměřené na protidrogovou politiku a dále jde o podporu poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách. Pro rok 2006 je možné požádat o příspěvek z rozpočtu kraje, a to do maximální výše 200 tisíc korun. Žádosti lze podávat do 24.11.2005.

Předkladatelé projektů aktivit zaměřených na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením se mohou zároveň ucházet o poskytnutí státní dotace. Žádosti o poskytnutí dotace, se podávají do 1. 12. 2005.

Pro poskytnutí příspěvku z krajského rozpočtu či státní dotace jsou stanoveny zásady, které schválili krajští zastupitelé na svém zasedání v září 2005. Tyto zásady, obsahující informace komu a za jakých podmínek lze finanční prostředky poskytnout, jsou zveřejněny na internetových stránkách Karlovarského kraje v odkazu

  /kraj_cz/dotaceKK/seznam_prispevku/Oblast+sociální.htm.

Datum aktualizace 19. 10. 2005 - 10:24