Domů Aktuality Karlovarský kraj nechá zpevnit svah v problematickém úseku Cyklostezky Ohře

Karlovarský kraj nechá zpevnit svah v problematickém úseku Cyklostezky Ohře

Rada Karlovarského kraje schválila přípravu realizace zakázky s názvem Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél Cyklostezky Cheb – Sokolov u obce Vokov, která má zajistit zpevnění svahu zasaženého erozí. Z rozpočtu Karlovarského kraje bylo na tuto akci vyčleněno 2,5 milionu korun.

„Ve zmiňovaném úseku u Třebeně se již delší dobu potýkáme s problémem, kdy dlouhodobým působením eroze v ohybu řeky došlo k narušení stability svahu a následně také k jeho obnažení, a to až do bezprostřední blízkosti zpevněné části cyklostezky, která je právě v tomto místě hojně využívána nejen cyklisty, ale také bruslaři a pěšími. Odborným zásahem tak  dojde ke zpevnění svahu na pozemku, který jsme k tomuto účelu odkoupili od původního majitele,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti správy majetku a investic Dalibor Blažek.       

Karlovarský kraj má k dispozici projektovou dokumentaci, kterou si nechal vypracovat v loňském roce. Ta přináší řešení v podobě zpevnění svahu břehu pozemku ve Vokově u Třebeně v délce přibližně 42 metrů, a to lomovým kamenem, separační geotextilií  a štěrkopískem. Zpevněná část svahu bude navazovat na okolní břehy a zpětně bude  ohumusována a oseta travním semenem. Pro dlouhé zajištění se počítá také s vysazením vrbového proutí podél cyklostezky.    

„Původně jsme počítali s nižšími náklady, které vycházely z projektové dokumentace z roku 2021, ale zdražování navýšilo cenu také tohoto projektu. Ačkoliv jsme nyní z rozpočtu vyčlenili 2,5 milionu korun, měli bychom se vejít do částky 2,2 milionu korun,“ doplnil náměstek Dalibor Blažek.      
Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková
Datum aktualizace 26. 8. 2022 - 11:31