Domů Aktuality Karlovarský kraj navštívili policisté z Bosny a Hercegoviny

Karlovarský kraj navštívili policisté z Bosny a Hercegoviny

Policejní delegaci přijal na krajském úřadě náměstek hejtmana Jiří Červenka, který s policisty hovořil o činnosti krajského úřadu, o spolupráci vedení kraje s Policií ČR a o plánovaném vstupu naší země do schengenského prostoru.

„Vedení kraje dlouhodobě spolupracuje s policií a společně se snažíme o to, aby  fungovala jako organizace otevřená občanům a jejich problémům,“uvedl náměstek.

Podle jeho informací v současné době kraj navazuje kontakty s bezpečnostními  složkami sousedních států v souvislosti s nadcházejícím rozšířením schengenského území o ČR. „To s sebou přinese těsnější policejní spolupráci mezi členskými státy a využívání  schengenského informačního systému,“ dodal Jiří Červenka, jenž v závěru pracovní návštěvy popřál policistům z Bosny a Hercegoviny úspěch v získávání zkušeností a navázání přínosných kontaktů s kolegy v našem regionu.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 11. 2007 - 15:29