Domů Aktuality Karlovarský kraj letos zvýšil dotaci na dopravní obslužnost

Karlovarský kraj letos zvýšil dotaci na dopravní obslužnost

Karlovarský kraj bude v roce 2005 dotovat základní dopravní obslužnost na pravidelných autobusových a vlakových linkách částkou zhruba 285 milionů korun. V porovnání s loňskem jde o nárůst ve výdajích kraje o 15 milionů korun.
„Navýšení ovlivnila především skutečnost, že kraj musí dopravcům dotovat ztrátu způsobenou opětovným zavedením zlevněného žákovského jízdného,“ vysvětluje vicehejtman Jan Zborník. Na autobusovou linkovou dopravu vyčlenil kraj ve svém rozpočtu zhruba 125 milionů korun, na vlakovou kolem 159 milionů korun. Veškeré linky a spoje na silnici i železnici zůstanou letos v prakticky stejném rozsahu jako v roce předchozím. Největším dopravcem na silnici zůstává ČSAD Autobusy Karlovy Vary, a.s., na železnici České dráhy.

 

„Není vyloučeno, že může dojít v průběhu roku k přesunům peněz mezi oběma druhy dopravy. Stejně tak nemusí být definitivní částka na krytí ztráty dopravců spojené se žákovským jízdným. Při její tvorbě jsme vycházeli ze zkušeností posledních čtyř loňských měsíců, kdy se opět žákovské jízdenky začaly prodávat,“ říká první náměstek hejtmana Zborník.

 

Karlovarský kraj letos poprvé přispívá dopravcům výhradně ze svého rozpočtu v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní. Loni sice dopravcům peníze také poskytoval, ale pouze přerozdělovat finanční prostředky od státu ve formě účelové dotace.

 

„Změna finančních toků a rozhodování o jejich rozdělení je teď výhradně mezi krajem a dopravci. Na cestující veřejnost to ale žádný dopad nebude mít,“ dodává Jan Zborník.
Datum aktualizace 24. 1. 2005 - 12:17