Domů Aktuality Karlovarský kraj kontroloval dopravce a řidiče

Karlovarský kraj kontroloval dopravce a řidiče

Kontroly, které vycházely ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, byly zaměřeny na dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů.
Pro rok 2006, bylo stanoveno, že provedené kontroly budou zahrnovat nejméně 1 % pracovních dnů řidičů vozidel. Pro Karlovarský kraj stanovilo Ministerstvo dopravy minimální počet kontrolovaných pracovních dnů tedy 6 640 kontrol. Z naplánovaných kontrol pracovních dnů řidičů v počtu 6640 pro rok 2006 provedl odbor dopravy a silničního hospodářství 23 826 kontrol, čímž k výrazně překročil minimální limit,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek

Kontroly se prováděly na silnicích nebo přímo u dopravců

Silniční kontroly probíhaly v součinnosti s Policií České republiky na komunikacích Karlovarského kraje, kde se kontrolovaly záznamové listy (tachografické kotouče) řidičů z celé ČR. Dokladové kontroly se prováděly přímo u dopravců se sídlem nebo trvalým pobytem v územním obvodu Karlovarského kraje a rovněž probíhaly kontroly záznamových listů řidičů. Při silničních kontrolách bylo kontrolováno 1 116 záznamových listů řidičů a při třinácti dokladových kontrolách provedených u dopravců bylo provedeno 22 710 kontrol záznamových listů řidičů.

Dopravci nedodržovali stanovenou dobu řízení

„Nejčastějším zjištěným správním deliktem bylo porušení povinnosti dopravce spočívající v nedodržení stanovené doby řízení, předepsané bezpečnostní přestávky a doby odpočinku. Tím došlo k porušení zákona o silniční dopravě, a také současně k porušení nařízení Rady (EHS) o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě,“ vysvětluje Roman Rokůsek s tím, že v nařízení je mimo jiné stanoveno, že denní doba řízení řidiče nesmí přesáhnout 9 hodin, dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.

Dále po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič přestávku nejméně čtyřicet pět minut, pokud nezačíná dobu odpočinku a v průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně jedenáct za sebou následujících hodin, který smí být zkrácen na nejméně devět za sebou následujících hodin nejvýše třikrát týdně za podmínky, že bude náhradou poskytnuta odpovídající doba odpočinku před koncem následujícího týdne. „Za uvedená porušení uložil odbor dopravy a silničního hospodářství pokuty v celkové výši 628 500 korun,“ uzavřel ředitel krajského úřadu.

Datum aktualizace 14. 2. 2007 - 08:12