Domů Aktuality Karlovarský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem

Karlovarský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem

Se schodkem ve výši zhruba 1,3 miliardy korun bude v příštím roce hodpodařit Karlovarský kraj. Příjmy dosáhnou přibližně 1,9 miliardy korun, výdaje jsou plánovány na více než 3,2 miliardy korun. Důvodem deficitního rozpočtu je zajištění peněz na spolufinancování projektů dotovaných Evropskou unií.
Podle náměstka hejtmana Jiřího Červenky je schodek administrativní záležitostí. Kraj bude mít dostatek financí, aby schodek pokryl z vlastních zdrojů i z přijatých úvěrů. K financování deficitu poslouží třeba 376 milionů korun z fondu Budoucnosti, 37 milionů korun z rezervního fondu či 500 milionů korun z úvěru. „Kraj bude schopen dostát všem svým závazkům“, uvedl Jiří Červenka. "Na tuto situaci jsme se připravovali dva roky. Peníze z EU musíme vyčerpat co nejefektivněji, včas a v maximálním objemu," dodal první náměstek hejtmana Jan Zborník.

Při sestavování návrhu rozpočtu kraje na příští rok byla poprvé použita metoda odlišná od předcházejících návrhů rozpočtu. Finance učené na poskytování příspěvků cizím subjektům jsou soustředěny v nové kapitole a budou sledovány zcela samostatně. Týká se to více než 110 milionů korun určených zejména pro obce. "Uvedenou metodu jsme zvolili hlavně kvůli co nejvyšší transparentnosti při rozdělování těchto peněz," vysvětlil Jiří Červenka.

Mezi největší investiční akce, které bude v příštím roce Karlovarský kraj financovat, patří mimo jiné dostavba a modernizace tří pracovišť krajské nemocnice v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Náklady jsou odhadovány na více než 500 milionů korun. Rekonstrukce Střední školy živnostenské v Sokolově bude stát kolem 19,5 milionu korun. Další stovky milionů korun kraj vynaloží na obnovu dopravní infrastruktury.
Datum aktualizace 26. 11. 2007 - 09:07