Domů Aktuality Karlovarská nemocnice úspěšně prošla akreditací

Karlovarská nemocnice úspěšně prošla akreditací

​Nemocnice v Karlových Varech má za sebou náročný akreditační proces zaměřený na kvalitu a bezpečí při poskytování zdravotnických služeb. Spojená akreditační komise (SAK) svým verdiktem potvrdila jak kvalitu služeb a jejich řízení ze strany nemocnice, tak bezpečnost těchto služeb pro pacienty. Ti mají jistotu, že se jim v zařízení dostane špičkové a profesionální péče.

Nemocnice se na akreditaci cíleně připravovala delší dobu, kdy souběžně s rozsáhlými investicemi do budov i technického vybavení zaváděla také potřebná pravidla managementu kvality. “Bylo to náročné především pro zaměstnance. Museli například změnit některé zaběhlé postupy týkající se vedení dokumentace, nebo zavádět zcela nové. Získání akreditace SAK je především jejich zásluha a zaslouží si poděkování,”řekl Josef März, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice. “S odstupem času je ale vidět, že naprostá většina požadavků akreditace je logická, má smysl a ve výsledku je přínosná  pro pacienty i pro nemocnici.” 

Hlavním cílem akreditace je zvyšování kvality a bezpečnosti. Jedním z nově zavedených opatření je tak například vícestupňová kontrola u operačních výkonů. Pacient je kontrolován nejen na příjmu, ale veškeré údaje o jeho zdravotním stavu, plánovaném výkonu a identifikaci se následně znovu prověrují před operací, znovu před anestezí a nově ještě jednou těsně před samotným zahájením výkonu. „Od této chvíle budou mít pacienti zajištěno ještě důkladnější ověřování všech úkonů, které se jich týkají po celou dobu pobytu v nemocnici. Děkuji všem zdravotníkům i ostatním zaměstnancům karlovarské nemocnice, kteří přípravy k akreditaci úspěšně zvládli,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik. 


Vedle samotných zdravotnických provozů nemocnice se akreditace týká i kuchyně, údržby a dalších technických provozů. Podle generálního ředitele Josefa M'arze se zavedená opatření průběžně monitorují i vyhodnocují. Cílem je nejen udržet zavedené standardy, ale také je dál zvyšovat a rozvíjet. Kromě lepší bezpečnosti nebo služeb tak pacienty v Karlových Varech například čeká i další zlepšování komfortu jednotlivých pracovišť. Už počátkem roku 2017 totiž bude otevřeno nové plicní oddělení, které v těchto dnech vzniká nástavbou pavilonu C.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 24. 10. 2016 - 12:24