Domů Aktuality Karlovarská nemocnice má supermoderní počítačový tomograf

Karlovarská nemocnice má supermoderní počítačový tomograf

Špičkový přístroj umožní od nynějška mnohem přesnější vyšetření například mozku nebo cévního systému pacienta. Navíc bude mnohem šetrnější k jeho organizmu. Jedná se teprve o druhý přístroj srovnatelné kvality a technologie v České republice.

„Jsem přesvědčen,že nový počítačový tomograf bude sloužit všem lidem z celého kraje, i pacientům ze Sokolovska a Chebska. Věřím, že bude využit v maximální možné míře,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Kraj přispěl na investici do počítačového tomografu Philips iCT SP 128 Brilliance částkou 10 milionů korun, celkem přišel přístroj na 28 milionů. „Nové CT je schopno během jedné rotace kolem pacienta sejmout 128 řezů, mezitím co starý dosluhující CT systém uměl pouze 4. To umožňuje nejen výrazně lepší a přesnější zobrazení, ale především podstatně zvyšuje rychlost vyšetření. Díky tomu pacient absorbuje do svého těla nesrovnatelně menší množství rentgenového záření,“ nastínil výhody nejlepšího CT systému současnosti Jaroslav Dyčka, jednatel společnosti Philips.

Nový CT systém také umožní i vyšetřovací metody, které dosud v nemocnici nemohly být prováděny. „Starý přístroj neumožňoval isovolumetrické vyšetřování, kdy rozkladem obrazu na malé buňky o stejné velikosti dochází k výraznému zlepšení zobrazovací schopnosti snímku – řezu a tím se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost odhalení léze již v zárodečném stádiu. Neumožňoval ani CAD diagnostiku, tedy počítačem vyhledávané patologie – léze, kdy počítač sám vyhodnocuje nasnímaná data a nabízí lékaři nálezy ke kontrole. To vše nový CT systém umí a tím otevírá brány k novým metodám především v oblasti vyšetření srdce a cév, ale i plic, tlustého střeva a dalších orgánů,“ vyjmenoval primář RDG oddělení karlovarské nemocnice Jiří Hofmann.

Do budoucna je navíc možné CT upgradovat na systém s možností 256 řezů během jediné otáčky a to pouhým doplněním řad detektorů do detekčního systému. Touto variabilitou je zajištěno, že CT systém v karlovarské nemocnici bude na špičce i za několik let, a to bez nutnosti nákladné výměny celého systému.

Počet vyšetřených pacientů Karlovarské krajské nemocnice by měl ze současných 8 tisíc stoupnout na 10 tisíc lidí ročně. „Počítáme se získáním zahraniční , především ruské klientely, která se nyní nechává vyšetřit například v plzeňské fakultní nemocnici,“ uvedl Hofmann. Počítačový tomograf už je v běžném provozu. S jeho využitím se počítá po celých 24 hodin denně.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 30. 3. 2010 - 13:06