Domů Aktuality Karlovarská delagace diskutovala na univerzitě a navštívila Techmanii

Karlovarská delagace diskutovala na univerzitě a navštívila Techmanii

Vedení Karlovarského kraje pokračuje v úsilí o přilákání mladých lidí ke studiu technických oborů. K diskusi na toto téma se představitelé kraje v čele s radním pro oblast školství Vratislavem Emlerem vydali na Západočeskou univerzitu (ZČU) v Plzni.

ZČU je jedním ze zakladatelů Techmania Science Centra, kam delegace tvořená zástupci kraje, krajského úřadu, Krajského inspektorátu České školní inspekce, Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání a středních škol, rovněž zavítala.

„Jedním z úkolů pro Karlovarský kraj je přivést nové investory a zvýšit zaměstnanost. Spolupráce s univerzitou v oblasti podpory studia technických oborů se z tohoto hlediska jeví jako velmi perspektivní,“ uvedl při zahájení schůzky Vratislav Emler, podle kterého je k dosažení vytyčených cílů třeba spolupracovat s co nejširším spektrem partnerů.

To se potvrdilo při následné diskusi, kdy zazněly i konkrétní návrhy na rozšíření spolupráce univerzity s Karlovarským krajem. Například prorektor pro strategii a rozvoj ZČU František Ježek uvedl, že v rámci projektu s názvem SCICOM – Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy lze na střední škole zorganizovat přednášku některého z univerzitních odborníků nebo pomoci s vedením prací v soutěži Středoškolská odborná činnost či zadáním témat maturitních prací. Univerzita rovněž nabízí celodenní komponovaný program, kdy studenti plní na fakultách úkoly podle zadání připraveného společně s jejich učitelem.

Blanka Šedivá z Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd poté hosty seznámila s výsledky testu znalostí matematiky u studentů 1. ročníků ZČU, které ukázaly, že se matematická gramotnost se rok od roku snižuje. Jedním z řešení tohoto problému je právě posílení spolupráce se středoškolskými pedagogy.

Program pokračoval návštěvou centra Techmania. „Je to velmi vhodné místo pro doplnění výuky na základních a středních školách. Jak jsme se ale dozvěděli, mohou zástupci centra přijet se svou prezentací i přímo za žáky,“ popsal Emler.

Návštěva podle něho splnila svůj účel, proto by se na podzim měla konat obdobná akce pro výchovné poradce středních a základních škol z Karlovarského kraje.

Datum aktualizace 27. 5. 2011 - 11:46