Domů Aktuality Jednala Bezpečnostní rada Karlovarského kraje

Jednala Bezpečnostní rada Karlovarského kraje

Aktuálním stavem bezpečnostní situace a hrozícími riziky v souvislosti s výskytem ptačí chřipky a povodněmi v Karlovarském kraji se rada zabývala na svém řádném jednání ve čtvrtek 30. března.
Bezpečnostní rada konstatovala, že v kraji doposud nebyl zjištěn jediný případ výskytu ptačí chřipky nebezpečného kmene H5N1.

Plošné záplavy se také prozatím Karlovarskému kraji vyhýbají, a ačkoliv první dubnový týden má přinést srážky, prognózy nepředpokládají vyjímečné  zvýšení hladin řek v regionu.

Povodňová situace v Karlovarském kraji je příznivá, většina toků je na stupni 1. a jen mimořádně je na několik hodin v průběhu dne dosahováno 2 stupně povodňové aktivity

V březnu 2005 bylo zaregistrováno 8 pokusů o nelegální dovoz odpadu ze zahraničí na území kraje. Tyto náklady však nebyly přes hranice propuštěny. Kraj prozatím neregistruje žádné nelegální skládky komunálního či jiného dovezeného odpadu na svém území.

Dále se Bezpečnostní rada kraje zabývala zajištěním urgentní  péče na Mezinárodním letišti Karlovy Vary po jeho  rekonstrukci  a očekávaném nárůstu provozu. Jednala také o stávajícím vybavení letiště zdravotnickým materiálem a nutnosti tyto zásoby a způsob jejich použití přehodnotit, s ohledem na předpokládaný nárůst letového provozu po ukončení rekonstrukce letiště, o proškolení personálu letiště v první pomoci, nebo o společném cvičení všech složek Integrovaného záchranného systému kraje na letišti. Bezpečnostní rada  projednala návrhy na zkvalitnění zdravotnického zabezpečení letiště a přijala opatření k jejich realizaci

Bezpečnostní  projednala a posoudila krizové plány obcí s rozšířenou působností (Aš, Cheb, Mar. Lázně) a schválila upravené schéma předpovědní služby ČHMÚ pro předávání informací o výstrahách a upozornění v rámci hlásné a předpovědní povodňové služby a o výskytu extrémních jevů v rámci „Systému integrované výstražné služby“.

Bezpečnostní rada se zabývala také problematikou reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů. Je to problém především menších měst a obcí a jejich dobrovolných hasičských sborů. Ty často nedokáží spolufinancovat obnovu zastaralé hasičské techniky, na kterou stát přispívá paušální částkou. Tento problém akutně trápí především obce v Krušných horách a na Chebsku.

Pokud nenastane taková situace, kdy bude nutné svolat BR k mimořádnému jednání, sejde se bezpečnostní rada na dalším řádném jednání v červnu 2006.
Datum aktualizace 31. 3. 2006 - 09:57