Domů Aktuality Hledáme společnosti přátelské rodinám

Hledáme společnosti přátelské rodinám

Síť mateřských center v Karlovarském kraji vyhlašuje krajské kolo soutěže Společnost přátelská rodině. Soutěž směřuje k ocenění a šíření příkladů dobré praxe příznivých zaměstnavatelských podmínek pro slaďování rodinného pracovního života a postupů v uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže.

Dalšími oblastmi hodnocení je firemní prostředí, společenská odpovědnost přihlášených organizací a prorodinné aktivity, které vyvíjejí nebo nabízejí svým klientům či návštěvníkům. Záštitu nad soutěží převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro věci sociální  Miloslav Čermák.

„V rámci projektu Společnost přátelská rodině a stejnojmenné kampaně, kterou Sít mateřských center vede již od roku 2004, jsme inovovali metodiku, kterou se bude porota při posuzování přihlášených organizací řídit. Někomu se může zdát, že jsme zpřísnili pravidla. Naší přáním však je postupné zlepšování podmínek, a tak jsme pouze podchytili vývoj proměny a posunuli pomyslnou laťku,“ vysvětluje důvody nového pojetí metodiky manažerka projektu Klára Vlková.

Společnosti z Karlovarského kraje se mohou hlásit do 31. 3. 2013. Přihlášené organizace projdou v průběhu dubna až srpna podrobným šetřením, jehož výsledky budou sloužit jako podklady pro rozhodování poroty, která zasedne v říjnu. Ocenění na krajské úrovni budou vybraným organizacím předána v listopadu na slavnostním vyhlášení, které bude spojeno s akcí zaměřenou na slaďování rodinného a pracovního života či na oblast rovných příležitostí.

„Už v roce 2004 jsme se rozhodli jít pozitivní cestou oceňováním příkladů, které mohou inspirovat další. V rozsáhlém dotazníkovém šetření mezi zaměstnavateli, které jsme uskutečnili v rámci projektu, jsme zjistili, že většímu využívání nástrojů slaďování velmi často brání neznalost možností. Rozhodli jsme se proto, že všem, kdo se zúčastní soutěže, i těm, kdo nedostanou ocenění, předáme návrhy, co mohou na poli slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí změnit a vylepšit,“ zmiňuje prezidentka Sítě mateřských center Rut Kolínská přínos pro všechny přihlášené organizace.

Kontakt: Hana Šnajdrová, telefon 776 204962
e-mail: hana.snajdrova@materska-centra.cz

 

Datum aktualizace 31. 1. 2013 - 07:06