Domů Aktuality Hejtmani Karlovarského a Středočeského kraje jednali o podpoře výstavby rychlostní silnice R6

Hejtmani Karlovarského a Středočeského kraje jednali o podpoře výstavby rychlostní silnice R6

Ve středu 9. března 2005 se na Krajském úřadě Karlovarského kraje sešli hejtmani Karlovarského a Středočeského kraje, aby jednali o postupu přípravných prací a výstavby rychlostní silnice R6.

Na základě iniciativy poslanců Parlamentu ČR za Karlovarský kraj Miloše Patery a Lubomíra Suka se uskutečnilo jednání hejtmanů Karlovarského a Středočeského kraje Josefa Pavla a Petra Bendla, jejich náměstků Jana Zborníka a Karla Vyšehradského, výše uvedených poslanců a poslance za Ústecký kraj Josefa Bíži. Předmětem jednání byl postup přípravných prací a výstavby rychlostní silnice R6. Všichni účastníci jednání se shodli, že je vládou slíbený termín dokončení výstavby uvedené komunikace v roce 2010 ohrožen, a proto je nutné zahájit společné kroky vedoucí k realizaci této tak zásadní stavby pro kraje, jejichž území má v budoucnu protínat.

Proto byl iniciován vznik občanského sdružení s názvem Monitorovací a podpůrný výbor pro výstavbu rychlostní silnice R6, jehož hlavním cílem je sledovat přípravné a realizační práce na této strategické stavbě a dosáhnout průběžného uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných zdrojů tak, aby mohla stavba plynule pokračovat a být dokončena s minimálním zpožděním oproti termínům deklarovaných všemi dosavadními vládami.

Členové přípravného výboru:

JUDr. Josef Pavel, Ing. Petr Bendl, Ing. Miloš Patera, Lubomír Suk a Ing. Josef Bíža.

Statut výboru
Výbor je volným a dobrovolným sdružením fyzických osob, které chtějí vahou své osobnosti, vlivem svého postavení a za využití svých odborných a politických zkušeností podporovat urychlení výstavby rychlostní komunikace R6. Pro účast na práci výboru není podstatná politická ani profesní orientace. Zásadní je snaha a předpoklady konstruktivně pomoci společné věci. Každý člen výboru může postupovat a jednat v celé záležitosti samostatně, pokud tím sleduje cíle výboru. Cíle výboru:

1.      Všemi dostupnými legitimními prostředky prosazovat na všech úrovních státní správy výstavbu rychlostní komunikace R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb s termínem dokončení v roce 2010.
2.      Koordinovat postup a činnost členů výboru tak, aby byl na ústřední orgány státní správy vyvinut maximální tlak a tím dosaženo cíle 1Proč je nutné urychleně pokračovat ve výstavbě rychlostní silnice R6:
1.      Jde o důležitou dopravní tepnu do Bavorska a Saska – přímo napojeny jsou hraniční přechody Pomezí, Vojtanov, Svatý Kříž, Aš, Kraslice a Boží Dar. Svou kapacitou již není komunikace schopna vyhovovat dnešním nárokům na silniční dopravu v rámci sjednocené Evropy.
2.      Bez realizace výstavby je výrazně omezen další ekonomický rozvoj dotčených území. Dnes již snad každý ví, že jeho předpokladem je právě kvalitní dopravní infrastruktura.
3.      Při stále rostoucí hustotě dopravního provozu dochází na této silnici k stále většímu počtu dopravních nehod a i jejich důsledky jsou tragičtější. Existují úseky, které již dnes připomínají množstvím křížů hřbitovy.

Datum aktualizace 9. 3. 2005 - 16:05