Domů Aktuality Hejtmani jednali o sociálních službách, financování regionálních železnic a lázeňství

Hejtmani jednali o sociálních službách, financování regionálních železnic a lázeňství

Rada Asociace krajů ČR trvá na dodržení memoranda o zajištění peněz pro regionální železnice podepsaného kraji a vládou. Hejtmani budou také požadovat zlepšení financování sociálních služeb ze strany státu. Vyplynulo to z jednání Rady AK ČR v Třeboni na sklonku uplynulého týdne.

 „Hejtmani přijali stanovisko, ve kterém Rada Asociace krajů ČR trvá na dodržení Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou, podepsaného kraji a vládou ČR pod vedením premiéra Jana Fischera,“ řekl náměstek hejtmana kraje Vysočina a člen dopravní komise AKČR Libor Joukl, podle kterého přijaté stanovisko deklaruje jednotnost dalšího společného postupu při realizaci této dohody. Kraje budou trvat na stoprocentním dodržení memoranda a požadavků, které klade na stát.

Diskutovalo se také o nedostatečném financování sociálních služeb státem. Pro rok 2012 budou kraje požadovat na zajištění sociálních služeb minimálně 8,5 miliardy korun. „Při neposkytnutí této požadované minimální částky by byl ohrožen systém fungování sociálních služeb,“ uvedl 1. místopředseda Rady AKČR a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. V případě, že stát neposkytne krajům dostatek financí na zajištění sociálních služeb, odmítnou kraje vzít na sebe zodpovědnost za přerozdělení peněz poskytovatelům sociálních služeb a nechají zodpovědnost přerozdělování nedostatečných zdrojů na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Podle reprezentantů krajů není možné, aby i nadále rostlo zatížení krajů zajišťováním zdravotnické záchranné služby. „Jihočeský kraj za poslední čtyři roky navýšil příspěvek na fungování zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje o 150 milionů korun,“ uvedl hejtman Jiří Zimola. Rostou běžné výdaje na provoz ZZS, platy lékařů, ceny pohonných hmot. „Za deset let nebyla navýšena hodnota bodu za činnost záchranky. Není možné, aby se o tak závažné věci nevedla debata na úrovni ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven,“ dodal Zimola. Zákon o záchranných službách by měl zohlednit prioritu státu podílet se na financování nejméně ze dvou třetin.

Kraje dále žádají Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby nedošlo k poklesu prostředků určených pro lázeňství, neboť by se tak snížila konkurenceschopnost českého lázeňství a znepřístupnila by se obyvatelům potřebná péče v českých lázních. “Požádal jsem Asociaci krajů, aby zaujala stanovisko k ministerstvem plánované redukci příspěvku zdravotních pojišťoven na proplácení lázeňské péče, protože zhruba polovina všech lázeňských lůžek se nachází  v Karlovarském kraji. Znamenalo by to nejen zásah do ekonomiky lázeňských hotelů a sanatorií, ale dramaticky by to ovlivnilo zaměstnanost v lázeňství a navazujících službách v našem regionu,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Hejtmani se také zabývali otázkou čerpání evropských financí po skončení současného rozpočtového období v roce 2013. Shodují se, že i po roce 2013 by měl být zachován systém zdůrazňující regionální potřeby. Současné regionální operační programy jsou nejrychleji čerpanými evropskými prostředky. V dnešní době, kdy stát na kraje přenáší finanční plnění, které by měl zajišťovat sám, budou evropské prostředky důležitými pro rozvoj regionů a možná jedinými, ze kterých budou kraje schopny financovat své rozvojové priority,“ dodal hejtman Martínek.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 9. 2011 - 08:17