Domů Aktuality Hejtman zahájil výstavní sezónu v ostrovském Letohrádku

Hejtman zahájil výstavní sezónu v ostrovském Letohrádku

Hejtman Josef Pavel, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a starosta Ostrova Jan Bureš zahájili 26. dubna dvě zajímavé výstavy. Návštěvníci ostrovského Letohrádku mohou shlédnout díla sochařky Věry Janouškové, a expozici osmdesáti fotografií jedenácti autorů.
Galerie umění připravila ak. soch. Věře Janouškové výstavu k jejímu 85. životnímu jubileu. Projekt vznikl ve spolupráci s Nadací Věry a Vladimíra Janouškových, která galerii zapůjčila soubor barevných koláží pod názvem Anděl. Nadaci založila V. Janoušková v roce 2004, aby poskytla ochranu svému dílu a dílu jejího manžela ak. soch. Vladimíra Janouška a zpřístupnila jej veřejnosti. Aktivity nadace zahrnují mimo jiné restaurování poškozených plastik a postupné vytvoření stálé expozice děl obou autorů. Zakladatel a patron nadace JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR, převzal záštitu nad výstavou v ostrovském Letohrádku.

24 barevných koláží vytvořila Věra Janoušková v roce 2006. Velmi jednoduchý znakovitý tvar postavy Anděla, jen v jemných nuancích odlišný u jednotlivých koláží, zaplnila barevnými plochami či výstřižky z časopisů. Podobně jako ve svých objektech zpracovala již nevyužitý materiál (krátkodobé tiskoviny), kterému vtiskla novou výtvarnou hodnotu. Široká škála výrazů „Andělů“ může odkazovat na prožité pocity, dojmy a myšlenky uplynulých dnů. Autorka se pohybuje od ostře řezaných sytých mozaik se sítěmi černých linií přes hravé radostné postavy, až k jemným málo členěným plochám, tůním k zamyšlení. Jako by zaznamenávala nekonečnou změnu v životě a čase. První patro zámečku nehostí pouze aktuální tvorbu V. Janouškové, ale prezentuje též díla obou sochařů ve sbírkách galerie. Výstava potrvá do 8. července

Další výstavou, kterou mohou návštěvníci Letohrádku shlédnout je společná výstava děl 11 fotografujících autorek a autorů působících v karlovarském teritoriu je jakýmsi prvním průzkumem stavu výtvarné fotografie v tomto prostoru a času. Vystavené fotografie vznikly v období posledních pěti šesti let a do jisté míry odrážejí obecnou situaci současného českého umění, v němž fenomén fotografie zaznamenává již téměř dvacet let nebývalý rozvoj. Jak napovídá rozmezí dat narození zúčastněných autorek a autorů - od roku 1943 až po rok 1976 - setkávají se poprvé také v několika generačních vrstvách.

Soubor 80 fotografií představuje nejrůznější polohy výtvarné fotografie, od klasického portrétu, přes akty a krajiny až po sofistikované konceptuální záznamy; to vše v technikách černobílé i barevné fotografie, vytvářené klasickým fotoaparátem i digitálním záznamem. Výstava potrvá do 17. června.

Datum aktualizace 27. 4. 2007 - 09:17