Domů Aktuality Hejtman: vyšli jsme vstříc lidem, všechny stávající obory středních škol zůstanou otevřeny

Hejtman: vyšli jsme vstříc lidem, všechny stávající obory středních škol zůstanou otevřeny

Počet prim na gymnáziích zřizovaných Karlovarským krajem i počet tříd dalších oborů zůstane pro příští rok zachován. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje na základě jednání hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného se starosty a některými řediteli škol, kteří žádali především o zachování stávajícího počtu tříd osmiletých gymnázií.

Velmi diskutováno bylo i neotevření oboru Ekonomika a podnikání na ISŠTE Sokolov. „Starostové a ředitelé některých středních škol mě vyzvali, abychom o rozhodnutí vedení kraje týkajícím se utlumování oborů ještě jednali. Proběhla bouřlivá diskuze, na základě jejich argumentů jsme se rozhodli usnesení Rady kraje revokovat a otevírané obory a primy pro příští školní rok neměnit,“ uvedl hejtman.

Zároveň však dodal, že Rada kraje nechala plnou volnost ředitelům škol v tom, které obory se rozhodnou pro příští školní rok otevřít. V úvahu brala i to, že byl ministerstvem představen nový model financování školství a je třeba počkat na jeho definitivní verzi.

Ředitelé vyjádřili ochotu jako manažeři v čele školských zařízení podniknout veškeré kroky k naplnění tříd. „Nechceme přicházet o obory, které jsou přínosné pro tento kraj a žádají si je i regionální zaměstnavatelé. Zvažujeme pečlivě, který obor je potřebný a nemůžeme na některé zejména technické obory nahlížet jen ekonomicky, protože na neotevřený obor se pak těžko navazuje, obtížně se znovu otevírá,“ uvedl ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus.

Podle hejtmana se budou muset k věci čelem postavit i starostové dotčených měst. Kraj je totiž zodpovědný za financování provozu škol, který je připraven bez problémů zajistit. Nemůže však ovlivnit dostatek peněz na mzdy učitelů, protože peníze na ně dostává od ministerstva školství. V případě, že peněz na platy bude nedostatek, budou muset města hledat cesty, jak je dofinancovat.

„Chtěl bych ocenit, že jsme ještě dostali možnost na celou záležitost reagovat. Máme nadaci Schola Ludus, z níž podporujeme například provoz vysoké školy, hledali bychom i jiné možnosti, jak školy podpořit. Na druhé straně – město Cheb zřizuje základní školy, měli bychom být rádi, že po neotevření jedné z prim nám žáci na základních školách zůstanou a město na ně dostane peníze. I přesto vnímáme nutnost primy zachovat a případně jednat o jejich dofinancování,“ uvedl starosta Chebu Pavel Vanoušek.

Podobná situace je i v Ostrově, kde měla být pro příští rok otevřena jedna ze dvou prim gymnázia. „Pokud bychom měli dofinancovat mzdy pedagogů na středních školách, je to otázka jednání a schválení zastupitelstvem města. Myslím, že prostředky bychom v rozpočtu asi našli. Problém vidím spíše v koncepci školství ze strany státu a v systému financování škol,“dodal starosta Ostrova Pavel Čekan.

Podle původního rozhodnutí Rady kraje neměla být v příštím školním roce otevřena jedna ze dvou prim gymnázií v Ostrově, v Sokolově a v Chebu. Neotevřely by se i některé ekonomické obory na Integrované střední škole nebo na Střední živnostenské škole v Sokolově, nebo lycea na gymnáziu v Chodově a zdravotnické škole v Karlových Varech.

„Snažili jsme se vnímat hlasy veřejnosti, starostů, ředitelů škol. Změna našeho rozhodnutí je toho dokladem. Do budoucna to ovšem především pro školy rozhodně nebude jednoduché,“ uzavřel hejtman.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 22. 12. 2011 - 12:40