Domů Aktuality Hejtman představil podpořené projekty v kraji

Hejtman představil podpořené projekty v kraji

V našem regionu úspěšně probíhá realizace řady projektů financovaných s dotací z ROP Severozápad. Spolu s novináři si postup prací prohlédl koncem února hejtman Josef Novotný a místopředseda Výboru Regionální rady Tomáš Hybner.

První zastávkou výjezdu bylo město Cheb, kde hejtman Karlovarského kraje představil dosavadní vývoj ROP SZ. „Dosud bylo do Regionálního operačního programu NUST II Severozápad podáno celkem 595 projektů za 21,5 miliardy korun, což je částka která již dnes přesahuje celkové finance, které máme v našem programu k dispozici a jak lze usoudit i z počtu podpořených projektů vybíráme pouze ty nejlepší. Z těchto projektů jsme podpořili 218 za celkem 13,2 miliardy korun včetně projektů IPRM a z tohoto objemu šlo 4,1 miliardy korun právě do Karlovarského kraje. V současné době máme proplacených 31 projektů za 1,2 miliardy korun, z čehož 0,5 miliardy korun šlo na karlovarské projekty. Hlavní vlna proplácení nastane ovšem letos v červnu,“ uvedl Josef Novotný.

Následovala prohlídka projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o. v Chebu“, na který získalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. z ROP SZ téměř 29 miliónů korun. Projekt je zaměřen na vybudování kvalitního odborného zázemí pro činnost všech muzeí spravovaných Karlovarským krajem prostřednictvím Krajského muzea Karlovarského kraje. Náplní muzejního depozitáře je jednak skladování sbírek a sbírkových předmětů v odpovídajících podmínkách zajišťující uchování jejich trvalé hodnoty, jednak odborná činnost související s restaurováním, konzervací a dalšími odbornými zásahy na jednotlivých sbírkových předmětech. „Realizace projektu přispěje k revitalizaci historického objektu a přilehlého prostranství nacházející se v historickém centru města Cheb,“ uvedla ředitelka muzea Eva Dittertová.

Druhým prezentovaným projektem bylo „Multifunkční centrum Březová – 1. etapa“, na které město Březová získalo dotaci z ROP SZ více jak 41 miliónů korun. Obsahem projektu je vytvoření kvalitní infrastruktury pro společenský, kulturní, spolkový a sportovní život obyvatel města Březová a nejbližšího okolí, a to prostřednictvím rekonstrukce a přeměny stávající budovy kulturního domu na Multifunkční centrum Březová. „Díky přestavbě současného objektu kulturního domu na multifunkční centrum se využije stavba pro nové aktivity a to po celý rok. Smyslem projektu je vytvoření jednotného komplexu s variabilním uspořádáním jednotlivých aktivit občanského a zájmového života ve městě. Současně nakoupíme vybavení pro zajištění multifunkčnosti centra, jedná se o vybavení pro kulturní či společenské a sportovní aktivity. V rámci projektu plánujeme zrekonstruovat také přístupové cesty k multifunkčnímu centru,“ doplnil starosta města Březová Miroslav Bouda.

Účastníci presstripu dále navštívili město Loket, kde se seznámili s projektem „Infrastruktura amfiteátru města Loket“, na které město získalo od Regionálního operačního programu Severozápad přes 37 miliónů korun. Cílem projektu je vybudování chybějící infrastruktury přírodního amfiteátru v areálu u řeky Ohře pod hradem Loket a rekonstrukce jediné vhodné přístupové komunikace pro nákladní dopravu do areálu, včetně mostu. Město chce zlepšit infrastrukturní podmínky pro lepší využití amfiteátru v cestovním ruchu. „Snažíme se zlepšit podmínky, jak pro návštěvníky, tak pro účinkující, a to vybudováním šaten, sociálního zařízení nebo lepším přístupem pro nákladní dopravu. Věříme, že realizace projektu přispěje k efektivnímu využití areálu a očekáváme i zvýšení návštěvnosti města,“ řekl starosta města Jaroslav Hlavsa.

 

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 2. 2010 - 11:43