Domů Aktuality Hejtman: Pokračujeme v řešení povodňových škod

Hejtman: Pokračujeme v řešení povodňových škod

Financování likvidačních prací v obcích a přípravu oprav silnic po povodních i po letošní zimě v současnosti řeší vedení Karlovarského kraje. Nejnákladnější bude oprava silnice mezi Karlovými Vary a Kyselkou, kde došlo k sesuvu půdy. Akce si vyžádá 5, 8 milionu korun.
„Nyní připravujeme smlouvy pro obce, které požádaly o finance v rámci nákladů na likvidační práce. Z krajského rozpočtu vyčleníme téměř 100 tisíc korun podle došlých žádostí a Rada Karlovarského kraje by se jimi měla zabývat nejpozději 8. července na svém jednání. Peníze půjdou například obci Nové Hamry, Milíkov nebo pro území Kraslic,“ upřesnil hejtman Josef Novotný.

Vedení Karlovarského kraje dále doporučí krajskému zastupitelstvu vyčlenit 10 milionů korun na opravy silnic poškozených povodněmi a zimou. Kromě zmíněné opravy silnice mezi Karlovými Vary a Kyselkou se bude opravovat například komunikace narušená sesuvem půdy ve Stříbrné. „Oprava si vyžádá náklady ve výši 816 tisíc korun, řešit musíme i stav poškozených mostů, mimo jiné u Hraničné, kde je zapotřebí částky ve výši 236 tisíc korun,“ uvedl hejtman a dodal, že kraj také informoval všechny obce o tom, jak mají postupovat při žádostech o příspěvky na poškozené obecní silnice.Žádosti musí směrovat přímo na Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury. V kompetenci obcí je také shromažďování údajů o škodách na majetku obyvatel nebo právnických osob.

Kraj rovněž počítá s tím, že by mohl být zahrnut mezi regiony, které získají příspěvek od státu na odstraňování následků škod po povodních, přestože na jeho území nebyl vyhlášen nouzový stav.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 6. 2013 - 15:13