Domů Aktuality Hejtman navštívil "houslařskou školu" v Chebu

Hejtman navštívil "houslařskou školu" v Chebu

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel se na základě pozvání ředitele Integrované střední školy zemědělsko-manažerské v Chebu Jana Kota zúčastnil ve středu 21. prosince slavnostního zahájení provozu "houslařské školy". Součástí návštěvy byla i prohlídka prostor budovy a beseda s jejími studenty.
Střední odborné učiliště hudebních nástrojů v Lubech u Chebu s 58 žáky a Integrovaná střední škola zemědělsko-manažerská v Chebu byly sloučeny s účinností od 1. října letošního roku. Ředitel školy vyčlenil pro výuku odborných předmětů a odborné praxe samostatnou budovu, ve které během hlavních prázdnin proběhly úpravy a přestěhování tak, aby byly vytvořeny odpovídající podmínky pro zajištění výuky houslařských oborů. 

„Sloučení obou škol do chebské rozhodně nebylo jednoduchým rozhodnutím, a to především s ohledem na studenty, kteří byli zvyklí na školu v Lubech u Chebu,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a dodal: „Studenti stojí vždy na prvním místě a naším záměrem bylo a je vytvořit jim důstojné zázemí a co nejlepší podmínky pro studium.“Na dotazy žáků k důvodům sloučení a zániku tradiční lubské školy hejtman vysvětlil nutnost tohoto kroku, ke kterému musel zřizovatel přistoupit zejména z důvodu nesplnění zákonem stanoveného minimálního počtu žáků pro existenci střední školy. S tím samozřejmě bezprostředně souvisejí vysoké ekonomické náklady na zajištění provozu a činnosti školy. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že rozhodnutí zastupitelstva kraje bylo správné a pro zachování tradice a fungování těchto v naší republice unikátních oborů nezbytné a že právě integrovaná škola je zárukou dalšího úspěšného rozvoje vzdělávání v oborech výroby hudebních nástrojů.

„Původně jsem do Chebu z Lubů vůbec nechtěla, ale po krátké době jsem zjistila, že obavy byly zbytečné, v chebské škole se mi líbí,“ uvedla jedna ze studentek houslařského oboru při diskusi s hejtmanem. Další student, který už má vystudovanou jednu střední školu a může tedy porovnávat, uvedl: „Integrovaná střední škola v Chebu je první školou, ve které mám pocit, že je tu učitel kvůli mně, ne já kvůli učiteli. Velmi si vážíme i osobního kontaktu s panem ředitelem.“

Právě jemu vyjádřil v závěru diskuse hejtman společně s radním pro oblast školství Kamilem Řezníčkem a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Martinou Klánovou poděkování za osobní přístup k přestěhovaným žákům a za to, jak rychle zvládl přesun  lubské školy do Chebu.
Datum aktualizace 22. 12. 2005 - 12:59