Domů Aktuality Hejtman na setkání se starosty: Chceme znát váš názor

Hejtman na setkání se starosty: Chceme znát váš názor

Tradiční setkání vedení kraje se starosty obcí Karlovarského kraje zahájil hejtman Josef Novotný informacemi o plánovaném vyuhlení sokolovských dolů a s tím spojených problémů.
„Tím, jak postupně dojde k utlumení těžby, hrozí nárůst nezaměstnanosti a tomu se snažíme předejít. Jednáme se Sokolovskou uhelnou, úřady práce i odbory,“ uvedl hejtman Josef Novotný. Zároveň upozornil na zdanění emisních povolenek „Je to pro náš kraj velmi závažné téma, protože z regionu tak každoročně odplyne 500 milionů korun, což výrazně ovlivní sociální a ekonomickou situaci. Tyto peníze by přitom bylo možno využít na budování průmyslových zón jako příprava k zajištění budoucích pracovních míst pro občany Karlovarského kraje,“vysvětlil hejtman.

S problematikou e-governmentu a projekty v oblasti informatiky, které připravuje Karlovarský kraj, seznámil starosty první náměstek hejtmana Martin Havel. Dalšími tématy k diskusi bylo například založení krajské Destinační agentury, současná situace ve školství, dopravě, sociální reforma, či transformace sociálních služeb.

O neuspokojivé situaci v oblasti dotací pro poskytovatele sociálních služeb hovořil náměstek hejtmana Miloslav Čermák, který kritizoval postoj ministerstva práce a sociálních věcí. „ Letos jsme na sociální služby dostali v prvním kole 203,7 milionů korun. Ve druhém kole jsme měli získat ještě další zhruba 4,2 miliony korun. Ministerstvo, ale rozhodlo, že z této částky dostaneme pouze čtvrtinu. O jejím zbytku rozhodne ministerstvo bez účasti kraje,“ konstatoval náměstek Čermák.

O založení komunální odpadové společnosti (KOS) informoval starosty radní pro oblast životního prostředí Jaroslav Bradáč. „Tato společnost vzniká mimo jiné proto, že chceme zajistit kvalitní hospodaření s komunálním odpadem za co nejnižší možnou cenu,“ vysvětlil radní Bradáč s tím, že KOS má umožnit solidární řešení pro kraj. Pro zapojené obce bude jednotná cena pro odstranění zbytkového komunálního odpadu na zařízení. V současné době jsou do systému kromě Karlovarského kraje zapojeny ještě Karlovy Vary, Sokolov, Chodov, Nová Role a Skalná. Postupně by se měly zakoupením akcií společnosti, jejíž základní jmění je 6 milionů korun, přidávat další obce v regionu.

O podrobnosti vstupu obcí do této společnosti se starostové zajímali nejvíce. Dále je také zajímala problematika reformy veřejné správy. „Váš názor na rušení stavebních úřadů či matrik na obcích nás zajímá,“ vyzval starosty k diskusi hejtman Josef Novotný. Podle starosty Lokte Jaroslava Hlavsy je zachování dostupnosti těchto úřadů pro občany co nejblíže k jejich bydlišti především otázkou peněz. „Pro města naší velikosti je to jasné volba. Pokud budeme mít v rozpočtu potřebné finance, služby občanům zachováme, pokud ne, nezbude nám nic jiného, než je zrušit,“ uvedl starosta Hlavsa. Podobný názor vyslovili i další starostové.

V diskusi hejtman Josef Novotný vyjádřil svou nespokojenost s přístupem obcí k iniciativě kraje na likvidaci bolševníku. „Když jsme s tímto projektem přišli, většina z vás ho přivítala. Peníze na něj ale téměř nikdo neposlal a sami do něj nepůjdeme,“ podotkl hejtman Novotný. „Likvidace bolševníku je záležitostí majitelů pozemků, vlastnické vztahy jsou v řadě obcí nevyjasněné nebo jsou pozemky v držení Státního pozemkového fondu, který s jejich převedením na obec rozhodně nespěchá,“ vysvětlila starostka Jindřichovic Anna Polívková, kterou zajímalo, jak se k této záležitosti postavil právě Státní pozemkový fond a Povodí Ohře. „Povodí Ohře zareagovalo na rozdíl od ostatních nejlépe,“ konstatoval hejtman Novotný.

Starostové obcí na Chebsku se zase připojili k projektu Mariánských Lázní. Na závěr jednání zaznělo z řad starostů a zástupců obcí poděkování za uspořádání pracovního setkání. „Jsme rádi, že naše problémy kraj zajímají a že jste nám umožnili o nich diskutovat nejen s vámi, ale i mezi sebou navzájem,“ uzavřel starosta Zádubu – Závišína Jiří Nešpor.

Datum aktualizace 30. 5. 2011 - 09:27