Domů Aktuality Hejtman Josef Pavel na ose Ostrov - Mariánská

Hejtman Josef Pavel na ose Ostrov - Mariánská

V rámci cest po mikroregionech navštívil hejtman Josef Pavel oblast Podkrušnohoří.

Cestu zahájil setkáním se studenty SPŠ Ostrov, s nimiž diskutoval o jejich budoucím uplatnění, plánovaném Centru technického vzdělávání v Ostrově, ale také o rekonstrukcích  krajských silnic a o  termínu dokončení rychlostní komunikace R6 v kraji „ V tomto roce budou v kraji zahájeny dvě etapy Nové Sedlo – Sokolov a Sokolov – Tisová, přičemž v regionu by měla být tato rychlostní komunikace zprůjezdněna v roce 2010,“ upřesnil hejtman. Nadpoloviční většina studentů ostrovské průmyslovky by  prý chtěla zůstat u technických profesí, na něž se v současnosti připravuje. Ředitel školy Pavel Žemlička zmínil i problém budoucího úbytku žáků, který si vyžádá další změny ve struktuře oborů a škol. „Demografická křivka je jasná, podle předpokladů bude za dva roky o 400 žáků středních škol méně,“ konstatoval ředitel SPŠ.

Cesta pokračovala prohlídkou provozu společnosti ZMA, a.s. Ostrov, která se zabývá výrobou stavebních buněk.

Během setkání se starosty diskutoval hejtman Josef Pavel mimo jiné  o situaci ohledně záplavového území v Hroznětíně a o obchvatu této obce „Na zhotovitele obchvatu už kraj vypsal výběrové řízení,“ uvedl. K dalším tématům patřila také  problematika stavby větrných elektráren u Abertam, podpora obce Hájek v jednání s ČEZ nebo  případné objízdné trasy kamionů, které  nyní projíždějí ve směru z Jáchymova na Boží Dar. Starosty také zajímaly investiční akce na silnicích II. a III. třídy, především zahájení další etapy rekonstrukce silnice Horní Blatná – Potůčky, příprava průtahu Perninkem  nebo rekonstrukce trasy Hroznětín – Merklín.

Hejtman navštívil v závěru své cesty také  Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské. S více než dvěma stovkami klientů jde o největší zařízení tohoto typu v kraji. Většina klientů má v domově své trvalé bydliště. Podle informací ředitele Pavla Nováka se v loňském roce rozhodlo 5 klientů pro přechod do chráněného bydlení v Sokolově a společně s hazlovským Domovem pro osoby se zdravotním postižením PATA byla Mariánská zařazena do projektu kraje, který se týká přechodu vybraných osob se zdravotním postižením do chráněného bydlení a modernizace stávajícího zařízení k realizaci plnohodnotného života klientů.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 24. 4. 2008 - 08:21