Domů Aktuality Hejtman Josef Novotný: Výroky karlovarského primátora na adresu kraje jsou nepravdivé

Hejtman Josef Novotný: Výroky karlovarského primátora na adresu kraje jsou nepravdivé

Na internetových stránkách karlovarského magistrátu i v médiích bylo řečeno slovy primátora Wernera Hauptmanna, že se kraj nevěnoval osvětě k zápisu lázeňského trojúhelníku na seznam UNESCO a vedení města si muselo informace shánět kousek po kousku samo. Primátorova slova jsou nepravdivá a zavádějící.

Kraj už od roku 2006, kdy vznikla myšlenka zápisu Karlových Varů Mariánských a Františkových Lázní na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, prosazuje nutnost zápisu tohoto území jako celku a nikdy tento svůj názor neměnil. Jde o celek jak geograficky příbuzný, tak spojený historií lázeňství a léčebnými účinky pramenů. Všechna tři města měla od počátku k dispozici odborné posudky a veškeré materiály s důvody k zápisu. Na toto téma proběhla řada jednání a informativních schůzek. Je tedy naprosto nepochopitelné, že se najednou Město Karlovy Vary v osobě pana primátora pokoušelo korigovat již schválený návrh (akceptovaný UNESCO v Paříži) pouze na některé vybrané objekty.

Vedení kraje zvalo opakovaně primátora Karlových Varů k osobnímu jednání. Protože se nedostavil, byla dokumentace vypracovaná Národním památkovým ústavem předána jeho nejbližším spolupracovníkům. Za účelem „šíření osvěty“ vydal také Karlovarský kraj několik publikací a uspořádal mezinárodní konferenci o významu ochrany kulturního a přírodního dědictví měst lázeňského trojúhelníku.

Primátor tvrdí, že „Město po celou dobu zápis na seznam UNESCO podporovalo, výhrady mělo pouze k technickým detailům. Jsem rád, že se díky tomu rozpoutala diskuse kolem zápisu na seznam UNESCO, že se o jeho důsledky začali zajímat i obyvatelé Karlových Varů, podnikatelé v cestovním ruchu a lázeňství a nakonec i politici.“ Toto konstatování je výsměchem autorům myšlenky, stejně tak jako zainteresovaným úředníkům Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, ale i Krajského úřadu Karlovarského kraje, tedy všech, kteří doposud věnovali realizaci tohoto záměru mnoho času a úsilí. Pojem UNESCO působí na turisty z celého světa magicky – je známkou mimořádných hodnot. Svým pozitivním přístupem bychom tedy měli všichni myšlenku zápisu na seznam UNESCO podpořit. Ze strany karlovarského primátora však nejde o podporu, ale spíše o bojkot zápisu ve prospěch jiných zájmů.

                                                               Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

 

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 23. 4. 2010 - 09:48