Domů Aktuality Hejtman Josef Novotný jednal se zástupci německých regionů

Hejtman Josef Novotný jednal se zástupci německých regionů

​Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se setkal v karlovarské Becherově vile se zástupci regionu Chemnitz a Horní Franky. Během jednání se mimo jiné řešila témata propojení rychlostní silnice R6 směrem na německou dálnici A93, přeshraniční spolupráce záchranářů, obnovení trati Selb - Aš i účast v projektu Clara III.
Stejně tak jako není rychlostní silnice R6 napojena na českou dálniční síť, chybí našemu regionu i propojení R6 od Chebu na německou dálnici A93. „O této věci jsem diskutoval s partnery z regionu Horní Franky. Jde především o dobudování úseku silnice z Marktredwitzu do Schirndingu. Zatím se však se zahájením stavby v nejbližším období nepočítá,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Hovořilo se také o přeshraniční spolupráci zdravotnické záchranné služby, která probíhá na základě rámcové smlouvy podepsané v loňském roce mezi ministry zdravotnictví ČR a SRN.  „Karlovarský kraj v této věci aktivně spolupracuje s dotčenými regiony na české i německé straně. Ze saské strany bychom především uvítali, aby byl určen konkrétní partner, který by se aktivně účastnil některých dalších pracovních jednání, zejména společného jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR, komunikoval by se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, a tím přispěl k dořešení dosud sporných bodů, hlavně otázek náhrady nákladů za provedené zásahy na území cizího státu,“ upřesnil hejtman.

Dalším z témat se stalo zprovoznění trati ze Selbu do Aše. Část stavební akce ještě na německé straně nemá pravomocné stavební povolení. „Apeloval jsem proto na naše německé partnery, aby dodrželi termíny stavby, což je nutné především kvůli bezproblémovému čerpání evropských dotací,“ dodal hejtman. Zástupci všech zúčastněných regionů také pozitivně zhodnotili projekt Clara II, který se týkal přeshraniční spolupráce samospráv v oblasti civilní obrany a záchranářů, regionálního rozvoje a územního plánování, životního prostředí nebo cestovního ruchu. Na něj by v roce 2015 měl navázat projekt Clara III.
Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 26. 11. 2014 - 16:59