Domů Aktuality Hejtman apeluje na premiéra a ministry ohledně R6 i finacování sociální sféry

Hejtman apeluje na premiéra a ministry ohledně R6 i finacování sociální sféry

Hejtman Josef Novotný pokračuje v úsilí o zařazení budované rychlostní silnice R6 mezi dopravní stavby s nejvyšší státní prioritou. Obrátil se proto společně s hejtmany Středočeského a Ústeckého kraje na premiéra Petra Nečase, aby jej upozornil na význam silnice pro zmíněné regiony a potřebu přehodnotit vládní zájmy.

„Rychlostní silnice R6 má být součástí mezinárodní silniční sítě TEN-T a spojovat hlavní město Prahu s turisticky atraktivním západem Čech včetně návaznosti na dálniční síť Německa. Její zařazení mezi nejméně potřebné stavby význam R6 popírá, navíc to v podstatě znamená i zastavení nutných projektových a majetkoprávních úkonů, které vyžaduje příprava výstavby nových úseků směrem na Prahu,“ zdůraznil hejtman. Dodal také, že všichni tři vrcholní představitelé dotčených krajů požadují přehodnocení vládních priorit tak, aby zohledňovaly hospodářský i sociální stav oblastí a obyvatelstva v ose R6 a podle toho byl upraven i střednědobý výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, z něhož plynou peníze na dopravní stavby.

Zároveň hejtman s ostatními nově zvolenými poslanci a senátory Karlovarského kraje vyzvali nového ministra dopravy Víta Bártu ke společné pracovní schůzce, která by se týkala Strategie výstavby a financování dopravní infrastruktury ČR, zastavení výstavby úseku R6 Bošov – Lubenec a příprav dalších etap stavby této komunikace. Ministr by měl do regionu zavítat v nejbližší době. Zájem o účast na setkání s ním vyjádřil například starosta Lubence Bohumil Peterka a k aktivitě vyzval hejtman i další starosty obcí podél R6, aby deklarovali, že toto území nemá bez rychlostní silnice šanci na další rozvoj.

Hejtman rovněž oslovil ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, aby ho upozornil na problematiku zajištění financí v oblasti poskytování sociálních služeb v roce 2011. „Od roku 2007 postupují poskytovatelé sociálních služeb, tedy kraje, obce a neziskové organizace martyrium při vyjednávání o výši finančních prostředků ze státního rozpočtu. Pro mnohá sdružení je to boj o přežití. Teprve v roce 2009 se podařilo Asociaci krajů ČR vyjednat najednou potřebných 7 miliard korun, což je minimální částka pro kvalitní fungování sociálních služeb,“ uvedl hejtman. Protože programové prohlášení nové vlády nezmiňuje výši finančních prostředků v dotačním řízení, z něhož půjdou tyto peníze na příští rok, požádal hejtman ministra, aby mu zodpověděl sérii dotazů, které se sociální sféry dotýkají. „Především mě zajímá, v jaké výši se budou pohybovat poskytnuté peníze, kdy se vláda chystá převést toto dotační řízení na kraje nebo jak to bude s příspěvkem na péči o osoby se zdravotním postižením,“ uzavřel hejtman s tím, že v řešení problematiky je připraven konstruktivně spolupracovat stejně jako ostatní hejtmani a sociální komise při Radě AKČR.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 8. 2010 - 05:38