Domů Aktuality Geopark Egeria usiluje o zápis do seznamu UNESCO

Geopark Egeria usiluje o zápis do seznamu UNESCO

Na třicet odborníků se sešlo na odborném semináři o nově vyhlášeném Národním parku Egeria, který zaujímá dvě třetiny Karlovarského kraje a je součástí Česko – bavorského geoparku. Geopark Egeria byl letos v červnu společně s Českým rájem vyhlášen prvním Národním geoparkem v České republice.

„Velmi nás potěšilo, že se Národní park Egeria stal spolu s Národním parkem Český ráj součástí sítě národních geoparků, která vzniká v gesci ministerstva životního prostředí. Zároveň usilujeme o statut evropského geoparku, což znamená zápis do celosvětového seznamu UNESCO,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury Eva Valjentová. „Síť evropských geoparků je velice prestižní, v tuto chvíli má asi 37 členů. Cílem Česko-bavorského geoparku je získat tento titul do roku 2012,“ potvrdil manažer geoparku Jiří Loskot.

Opěrnými body Národního geoparku Egeria jsou důležité přírodní geotopy, hornické památky, informační centra, regionální muzea zaměřená na geologii a rovněž vybrané udržitelně hospodařící podniky ze souvisejících oborů. Vzhledem k pestrému přírodnímu a geologickému bohatství se na území Národního geoparku Egeria nabízí celá řada více či méně tradičních hospodářských odvětví , např. těžba hnědého uhlí, kaolinu, rud, kamene, písků a jílů, výroba skla a porcelánu, jímání minerálních pramenů a lázeňství. Geopark Egeria získal v roce 2007 téměř dva miliony korun na informační tabule a letos 510 tisíc euro z přeshraničního programu Cíl 3.

Geopark je územím, které zahrnuje geologické jevy zvláštního významu, reprezentující krajinu a její historii. Současně zahrnuje i fenomény historické a kulturní. Všechny tyto atributy lze úspěšně využít k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu a udržitelnému rozvoji regionu.

V současné době pracují odborníci na zpřístupnění a vytvoření zázemí pro důl Jeroným na Sokolovsku a modernizaci budovy děkanství v Horním Slavkově, kde by měl geopark sídlit.

Datum aktualizace 26. 8. 2010 - 08:01