Domů Aktuality Do kraje zavítal moldavský ministr životního prostředí

Do kraje zavítal moldavský ministr životního prostředí

Ministr životního prostředí Moldavské republiky Gheorghe Šalaru přicestoval do ČR získat zkušenosti v oblasti spalování odpadu a informace o rekonstrukcích i provozu čističek odpadních vod.

Návštěvu Karlovarského kraje zahájil v ČOV Karlovy Vary, kde jej přivítali zástupci provozující společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. „Během prohlídky se ministr zajímal o systém provozování vodovodů a kanalizací v našem kraji a v celé republice, o uskutečněnou privatizaci vodárenských podniků, o zahraniční podíly ve společnostech provozujících vodovody a kanalizace nebo o systém státních a regionálních dotací na úseku životního prostředí,“uvedla vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Eliška Vršecká.

Společně s krajskou radní Evou Valjentovou poté moldavský politik diskutoval o možnostech spolupráce a o přenosu zkušeností mezi Karlovarským krajem a Moldavskem v oblasti  životního prostředí, podnikání nebo kultury. Hovořilo se rovněž o možnostech spalování komunálního odpadu, o těžbě hnědého uhlí a sanaci následků těžby v regionu.

Ministr Šalaru si prošel také naučnou stezku Kladská, kde ho doprovázel vedoucí Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček. Moldavského hosta informoval o pravidlech odlovu zvěře a o systému ochrany přírody platném na našem území.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 28. 7. 2011 - 08:30