Domů Aktuality Do Karlovarského kraje zavítal velvyslanec Vietnamu

Do Karlovarského kraje zavítal velvyslanec Vietnamu

​Velvyslanec Vietnamské socialistické republiky Truong Manh Son přijel spolu s doprovodem na pracovní návštěvu regionu. Během setkání s vedením Karlovarského kraje hovořil o možnosti spolupráce v oblastech, jako je například cestovní ruch, kultura či výroba skla.


Na krajském úřadě přivítal delegaci náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík. Velvyslanec poděkoval za přijetí v předvánočním čase a vyslovil přání o navázání užší spolupráce s vietnamskou menšinou, která má v regionu silné zastoupení. „Vietnamská komunita je spjatá s dlouholetou historií a není důvod, abychom spolupráci dále nerozvíjeli. Pevně věřím, že si obě kultury mají co nabídnout a že se od sebe mohou i něco naučit,“ uvedl Martin Hurajčík.

Následně se ujal slova předseda Svazu Vietnamců Nguyen Duy Nhien, jenž hovořil o integraci. V České republice žije v současnosti již druhá generace Vietnamců, která se plně etablovala do naší společnosti a češtinu považuje za svůj rodný jazyk. Děti dosahují na školách mimořádných úspěchů a dospělí pracují převážně v bistrech a prodejnách potravin rozesetých po celé zemi.

Velvyslanec poté navrhl několik konkrétních bodů, které by se měly objevit v připravované dohodě. Neopomněl zmínit ani důležitou výměnu zkušeností v oblasti cestovního ruchu, kultury, výroby skla, zdravotnictví či těžby. „S vietnamskou komunitou spolupracujeme velmi dlouho, navázali jsme dokonce užší spolupráci se zástupci Aseanu. Náš kraj je velmi krásný, má co nabídnout, a proto by cestovní ruch měl být jednou ze stěžejních oblastí. Věřím, že se nám podaří memorandum podepsat začátkem příštího roku,“ dodal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis s tím, že dohodu musí signovat hejtmanka a schválit rada i zastupitelstvo kraje.
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 22. 12. 2016 - 14:27