Domů Aktuality Cykloturisté mohou využít tři nové úseky páteřní cyklostezky

Cykloturisté mohou využít tři nové úseky páteřní cyklostezky

Během června začnou cyklistům v regionu sloužit tři nové úseky páteřní Cyklostezky Ohře. Jedná se o trasy z Chocovic do Kynšperka nad Ohří a průjezd městy Sokolov a Loket.. Vybudovat je nechal Karlovarský kraj.

„Sám často po cyklotrasách v kraji jezdím, proto mám i za všechny ostatní cyklisty radost, že se podařilo příspěvek z evropských fondů proměnit v kilometry nových stezek,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný s tím, že celková délka tří úseků je 13,5 kilometru.

Náklady na stavbu dosáhly 133, 9 milionu korun, z toho dotace z ROP Severozápad činí 85 procent celkového rozpočtu projektu, tj. 118,4 milionu. Po 7, 5 procentech půjde z krajského rozpočtu a příspěvkem ze státního rozpočtu, tj. po 10,5 milionu. Stavbu všech tří úseků provedlo sdružení „Cyklostezka Ohře – ALGON a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST. „Všechny úseky jsou stavebně dokončeny a v nejbližší době by měly projít kolaudačním řízením,“ upřesnil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

První z budovaných úseků o celkové délce 9 kilometrů vede z Chocovic přes Vokov a Vrbovou do Nebanic a Kynšperka nad Ohří. Druhý úsek cyklostezky v délce 1,2 kilometru – průjezd Sokolovem – začíná u tzv.Krejcarovy lávky přes řeku Ohři. Vede po pravém břehu řeky směrem k náměstí, podchází silniční most k lávce přes řeku. Konec úseku je napojen na v současnosti hotovu cyklostezku centrem města Sokolov. Trasa pokračuje po levém břehu Ohře, dále okolo budovaného dopravního terminálu. Na to navazuje další část úseku od nádraží v Sokolově do Královského Poříčí o délce 1,8 km.Třetí úsek, průjezd městem Loket, je dlouhý 3,5 km, úpravy probíhaly na úseku o délce 1,5 km. Trasa začíná napojením na stávající cyklostezku z Královského Poříčí do Lokte. Je vedena pod mostní konstrukcí, dále ulicí Nádražní až k parku u vlakového nádraží. Od parku až k železničnímu přejezdu vede stezka nová. Odtud pokračuje úsek po nové zpevněné stezce podél řeky až k napojení s ulicí Zahradní a po ní k mostu v Rooseveltově ulici, kde napojením na cyklostezku Loket – Svatošské skály – Karlovy Vary končí.

Karlovarský kraj bude ve stavbě páteřní cyklostezky pokračovat dál. "Je podána žádost o dotaci z ROP Severozápad na projekt trasy z Chocovic na Cheb,"vysvětlil Navrátil. V současné době mohou cyklisté využít celkem 46 kilometrů páteřní Cyklostezky Ohře na Sokolovsku a na Chebsku. Kraj také nechal zpracovat studii, která řeší pokračování trasy směrem k hranici s Ústeckým krajem. V rámci předprojektové přípravy byla trasa zanesena do územně plánovacích dokumentací dotčených obcí, například Kyselky, Ostrova, Velichova nebo Stráže nad Ohří. V budoucnu by páteřní cyklostezka měla mít 104 kilometry a protnout celý region od hranice s Německem po Ústecký kraj.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 27. 5. 2011 - 12:56