Domů Aktuality Chebský hrad zůstává i přes zimu otevřen

Chebský hrad zůstává i přes zimu otevřen

​Ne všechny památky v kraji na zimu zavírají své brány. Příkladem může být Chebský hrad, jehož exteriéry zůstávají i nadále přístupné. Navštívit můžete rozlehlé hradní nádvoří, torzo románského paláce a barokní pevnostní val, z něhož se nabízí pěkný pohled na část města a blízké okolí.

Ačkoliv jsou veškeré hradní interiéry z důvodu jejich nezbytné ochrany před nepříznivými klimatickými vlivy uzavřeny, až do konce března můžete využít volného vstupu na hradní nádvoří. To je otevřeno vždy o víkendu, od 10 do 15 hodin. Exteriéry hradu tak mohou v případě dostatečné sněhové nadílky využít i nejmladší návštěvníci k zimním radovánkám.

Historie chebského hradu se začala psát již na počátku 12. století. Jeho dějiny jsou mimo jiné spojeny s mocným rodem Štaufů, z nějž vzešla řada římskoněmeckých králů a císařů. Byl to právě jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na našem území. Do dnešních dnů se dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly.
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 27. 1. 2016 - 09:46