Domů Aktuality Čeští a němečtí zdravotníci společně zdokonalují jazykové znalosti

Čeští a němečtí zdravotníci společně zdokonalují jazykové znalosti

Děje se tak díky projektu, do kterého se zapojila Karlovarská krajská nemocnice s německou nemocnicí v Annabergu. Projekt by měl usnadnit lékařům a sestrám na obou stranách hranice nejen vzájemnou komunikaci, ale i možnost dorozumět se s pacientem - cizincem.

Součástí projektu je výuka českého a německého jazyka, ale i nácvik situace, kdy čeští zdravotníci poskytují ošetření německému pacientovi a naopak.Akce je financována Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel3. „Je důležité, aby lékaři uměli komunikovat s pacienty obou zemí. Do dvou let by měli mít k dispozici zdravotníci v karlovarské nemocnici manuál obsahující soubor vět usnadňující kontakt s pacienty z Německa,“ uvedla manažerka projektu Markéta Gagro s tím, že stejně by tomu mělo být i na německé straně. „Na konci projektu má být spokojený pacient, který se bude moct ve své mateřštině dorozumět v nemocnicích na obou stranách příhraničí,“ doplnila Gagro.

Lékaři i sestry z karlovarské nemocnice nyní mohou čtyřikrát měsíčně navštěvovat kurz německého jazyka, který je orientován na slovní zásobu potřebnou pro práci ve zdravotnictví. Prozatím projekt probíhá pouze v karlovarské nemocnici, postupně by se však měl rozšířit i do nemocnic v Sokolově a Chebu. „Velice často dostávám dotazy od svých kolegů z Chebu a Sokolova, kdy budou mít možnost se do projektu zapojit. Mohu jim slíbit, že se na rozšíření projektu pracuje a rozhodně na ně nezapomínáme,“ uvedl lékařský ředitel Karlovarské krajské nemocnice Ilja Horník.

Kromě zdokonalování vzájemných jazykových znalostí již v současné době funguje i česko-německý projekt tématicky zaměřen na vlhké hojení hran. Následovat by měly rovněž další projekty, zaměřené na vzájemnou spolupráci se sousedním Německem.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 25. 2. 2010 - 07:04